12.07.10{ TV TUBA in posegi v avtorske pravice?

Ali se s predvajanjem oddaje TV TUBA posega v avtorske pravice tretjih? 

Na prvi pogled se zdi, da je PRO PLUS za vse poskrbel. Princip oddaje TV TUBA je namreč, da so v oddaji prikazani (»najatraktivnejši«) posnetki, ki jih uporabniki objavijo na portalu Frendi in flirt. Portal spada pod okrilje družbe PRO PLUS, lastnika Pop TV in Kanala A. Na spletni strani so objavljeni tudi splošni pogoji, kjer je med drugim v razdelku Avtorske pravice zapisano: »Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na frendiinflirt/24ur.com podjetju PRO PLUS, d.o.o. dovoljuje javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja PRO PLUS, d.o.o.« (v nadaljevanju še sicer v konkretnem primeru nerelavantno: »in dovoljuje, da si katerakoli tretja oseba na frendiinflirt/24ur.com vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljno razpolaganje tretjih oseb z vsebinami PRO PLUS, d.o.o. ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljno uporabo ni odgovoren.«)

Kanal A tako z oddajo TV TUBA naj ne bi kršil pravic avtorjev, saj le-ti na podlagi omenjene določbe dovoljujejo objavo svojih posnetkov v obravnavani oddaji. Problem pa ostajajo posnetki, ki jih uporabniki najdejo drugje in jih naložijo na portal, avtor je torej nekdo tretji. PRO PLUS odgovornost tudi za te posnetke prenese na uporabnike v 11. točki pogojev: »Uporabnik se zaveže, da ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe.«

Nadaljnja določba v 13. točki ureja posledice kršenja pogojev. Poleg tega, da se uporabniku onemogoči dostop, navaja posebne posledice ob morebitnem nastanku škode: »Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.«

Ali je to dovolj, da se PRO PLUS popolnoma reši odgovornosti za kršitve?

Ni vse tako enostavno, kot se zdi na prvi pogled. TV TUBA je TV oddaja, ki je samostojno avtorsko delo. Sestoji iz prispevkov uporabnikov in iz povezovanja prispevkov s strani gdč. Sanje Grohar. Izbrani so samo najatraktivnejši prispevki uporabnikov. V tem primeru PRO PLUS ni zgolj ponudnik dostopa do vsebin - ne nudi zgolj prostora oziroma možnosti za posredovanja posnetkov, tako da bi uporabniki sami upravljali in izbirali, kaj se predvaja (kot npr. na portalu YouTube)  - in se zato pri oddajanju televizijskega programa tudi ne more sklicevati na omejitev odgovornosti po ZEPT (mere conduit, hosting), ker tu ni v vlogi ponudnika storitev informacijske družbe. Prav nasprotno – uredništvo oddaje izbere najatraktivnejše posnetke, ki jih potem gdč. Grohar poveže v novo oddajo – torej se iz njih naredi novo avtorsko delo. Za to bi moral PRO PLUS imeti najmanj pravico reproduciranja in pravico predelave, od posnetka do posnetka pa je odvisno tudi katero od pravic javne priobčitve. Teh pravic od imetnikov pravic na posnetku PRO PLUS najverjetneje v vseh primerih ni pridobil. Številne posnetke so namreč najverjetneje posredovali uporabniki, ki s pravicami na teh posnetkih ne morejo razpolagati. Četudi so v pogojih poslovanja TV TUBA določbe, da uporabnik jamči, da ima vse pravice razčiščene, PRO PLUS lahko odgovarja, oziroma ima imetnik pravic podlago za tožbo. Bo pa PRO PLUS najverjetneje uspel z odškodninskim zahtevkom do uporabnika, ki je objavil prispevek in za to ni imel razčiščenih pravic. Imetniki pravic imajo torej možnosti za tožbo, od njih pa bo odvisno ali bodo kršitev preganjali. 
 

14.07.10{ strupko

kakorkoli torej obrneš, Pro Plus ne nosi nobene odgovornosti..To pa je lepo pogodb v Sloveniji..

15.07.10{ Pravozatelebane.com

Mogoče pa bi se POP TV vendarle "izvlekel" z mere conduit. Z argumentom, da se posnetki izbirajo čisto avtomatsko, brez uporabe možganov :)) Vprašanje tudi, koliko bi se POP TV lahko regresiral od uporabnikov, kajti volenti not fit iniuria ...

komentar

komentar (*)

Ponovno naloži kodo