Creative commons

Sodobna tehnologija in internet sta dodobra pretresla svet avtorskega prava in sta hkrati z neskončnimi možnostmi reprodukcije in distribucije prinesla tudi neslutene možnosti ustvarjanja. Pri tem se je porodila in razširila ideja, da nekateri ustvarjalci ne želijo uveljaviti vseh pravic, ki jim jih predpisuje avtorsko pravo. Na tej ideji je osnovana tudi neprofitna organizacija Creative Commons, katere namen je omogočiti in olajšati ustvarjalcem razširjati svoja dela in hkrati pri ustvarjanju graditi na delih drugih. Idejo Creative Commons pomagajo razširjati tudi neplačani vodje projektov v posameznih pravnih sistemih, v katere smo prenesli licence Creative Commons. Creative Commons International in vodje projektov so samostojni in neodvisni, vsi pa sodelujejo pri promociji uporabe licenc in orodij Creative Commons.  

V Sloveniji je v letu 2005 za adaptacijo licenc slovenskemu pravnemu redu in jeziku poskrbel Inštitut za intelektualno lastnino. Skupaj z laboratorijem za digitalne medije pri KUD France Prešeren - Ljudmila, sta 29. oktobra 2005 na Festivalu ustvarjalnosti in svobodne kulture lansirala slovensko različico Creative Commons licenc. Festival je potekal od 26. do 29. oktobra 2005 v Ljubljani na več lokacijah.

Od oktobra 2005 dalje IPI skrbi za pravni vidik licenc, Ljudmila pa projektu nudi tehnično podporo.

Več o projektu Creative Commons Slovenija si preberite na: http://creativecommons.si/.