O uporabi licence

 

Ko izberete osnovne pogoje licence, se ta avtomatično generira in izrazi v treh oblikah:

Povzetek licence (Commons Deed) 
je preprost, enostavno razumljiv povzetek ključnih določil same licence (Celotnega pravnega besedila licence), dopolnjen z ustreznimi grafičnimi ikonami. Gre za nekakšen uporabniku prijazen vmesnik za Celotno pravno besedilo. Sam povzetek nima pravne veljave in njegova vsebina se v sami licenci ne pojavlja.
Celotno pravno besedilo licence (Legal Code) 
je pravzaprav sama licenca; dokument, oblikovan tako, da bo veljaven na sodišču.
Metapodatki (Digital Code) 
je računalniško berljiv prevod licence, ki pomaga spletnim iskalnikom in ostalim aplikacijam identificirati avtorsko delo glede na določene glavne pogoje licence.

Če jo nameravate uporabiti za delo, ki je dosegljivo na internetu, sledite navodilom za vnašanje HTML-kode v vaše delo. Ta koda bo samodejno generirala gumb “Nekatere pravice pridržane” in izjavo, da je vaše delo objavljeno pod licenco Creative Commons. Gumb je namenjen obveščanju ljudi, ki pridejo v stik z vašim delom, da je delo objavljeno pod ustrezno licenco Creative Commons. Če posamezni uporabnik klikne na gumb, se odpre Povzetek licence. HTML-koda vsebuje tudi metapodatke, ki omogočajo iskanje vašega dela z iskalniki, ki podpirajo Creative Commons.

 

Če želite pod licenco Creative Commons objaviti delo, ki ni dosegljivo na internetu, izberite licenco, ki jo želite uporabiti in jo v delu naznanite:
- z izjavo kot npr. “To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons [vstavi opis]. Besedilo licence je na voljo na internetu na naslovu [vstavi url]; ali po pošti na naslovu Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.” ali
- vstavite ustrezne licenčne gumbe z isto izjavo in naslovom URL. Edina razlika med objavo dela, ki je dosegljivo na internetu, in dela, ki ni dosegljivo na internetu, pod licenco Creative Commons je, da slednja ne vsebujejo metapodatkov in tako ne bodo dosegljiva iskalnikom, ki podpirajo Creative Commons.

Če objavite delo pod slovensko različico Creative Commons licence, potem je licenca dostopna na http://www.creativecommons.si ali pa na naslovu: Inštitut za intelektualno lastnino, Streliška 1, 1000 Ljubljana.