IPI

Inštitut za intelektualno lastnino, IPI je svetovalna, raziskovalna in izobraževalna institucija, ki deluje na področjih prava intelektualne lastnine, prava interneta, medijskega prava, prava osebnostnih pravic in varovanja osebnih podatkov ter prava informacij javnega značaja.    

IPI pravno svetuje številnim slovenskim podjetjem, tako manjšim kot tudi največjim vodilnim podjetjem v državi in tudi posameznim ustvarjalcem ter podjetnikom v zvezi z upravljanjem pravic intelektualne lastnine in tudi pri reševanju konkretih pravnih sporov.  IPI je vodilni na področju svetovanja na področju avtorskega prava v Sloveniji, na področju industrijske lastnine pa deluje zlasti kot zastopnik za znamke in modele.

Posebna pozornost je v zadnjem času namenjena svetovanju start-up podjetjem, katerim svetuje pri prvih korakih upravljanja z intelektualno lastnino kot tudi pri drugih pravnih vprašanjih, ki so ključna pri vstopanju v poslovni svet in kasneje pri iskanju potrebnih virov financiranja.

Na raziskovalnem področju, zlasti na področju avtorskega prava, IPI sodeluje z univerzami, raziskovalnimi inštituti, centri umetnosti in kulture ter nevladnimi organizacijami, tako doma kot tudi izven Slovenije. Vključen je tudi v evropske in globalne projekte na širšem področju prava intelektualne lastnine

S sodelovanjem v aktualnih razpravah s področja intelektualne lastnine želi IPI zaznamovati slovenski miselni prostor z novimi idejami in perspektivami, ključnimi za razvoj ustvarjalne in inovativne družbe, prilagojene tehnologijam novega tisočletja.