24.04.09{ Poziv za predloge sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in Zakona o industrijski lastnini

Urad RS za intelektualno lastnino je na svojih spletnih straneh sporočil, da bo začel s pripravo predloga sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in Zakona o industrijski lastnini. Vse zainteresirane vabijo, d...{ več...

23.04.09{ Predstavitev študije "Upravljanje avtorske in sorodnih pravic v digitalnem okolju 2006-2008"

Ob svetovnem dnevu intelektualne lastnine je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 23. aprila organiziral javno predstavitev raziskovalnih študij v zvezi s stanjem intelektualne lastnine v Republiki Slove...{ več...

22.04.09{ Študija o pravnih vidikih digizalizacije knjižnic

IPI je pripravil obsežno študijo pravnih vidikov digizalizacije knjižnice za NUK oziroma dLib.si. Na podlagi študije bo NUK pripravil predlog sprememb in dopolnitev Zakona o avtorski in sorodnih...{ več...