25.05.10{ Mnenje Generalne pravobranilke Sodišča Evropske unije o nadomestilih za reprodukcijo avtorskih del za privatno rabo

Generalna pravobranilka Sodišča Evropske unije (SEU), Verica Trstenjak, je v zadevi španske kolektivne organizacije SGAE proti izdelovalcu elektronskih nosilcev podatkov PADAWAN S.L. izrazila mnenje, d...{ več...

20.05.10{ Digitalna agenda

Evropska komisija je 19. maja 2010 predstavila digitalno agendo, katere izvajanje naj bi občutno prispevalo h gospodarski rasti EU in prinašalo koristi celotni družbi. Prednostna področja ukrepanja agende so vzpostavite...{ več...

20.05.10{ Ustanovna seja Strateškega sveta za informacijsko družbo

V prostorih Vlade RS je 19. maja 2010 potekala ustanovna seja Strateškega sveta za informacijsko družbo. Strateški svet je posvetovalni organ predsednika vlade, imenovan z namenom učinkovitega prenosa znanja, dobrih pra...{ več...