21.06.11{ British library sklenila dogovor z Google

Na tisoče strani ene največjih svetovnih zbirk zgodovinskih knjig, brošur, letakov in periodičnih publikcaij bo kmalu dostopnih na internetu. 

Britanska nacionalna knjižnica (British Library) je namreč sklenila dogovor s korporacijo Google o digitalizaciji in objavi približno 250.000 tekstov, večino katerih izvira iz 18. stoletja.

Uporabnikom bo tako omogočeno brezplačno pregledovanje, iskanje in kopiranje del, ki zaradi preteka predpisanega roka niso več zaščitena z avtorskimi pravicami.  

Na pomembnost projekta kaže tudi dejstvo, da knjižnico letno obišče več kot milijon obiskovalcev.

Dela, ki bodo digitalizirana, izvirajo iz obdobja med 1700 in 1870. Projekt bo potekal dlje časa, vse stroške digitalizacije pa bo kril Google. 

Poudariti velja tudi, da ima Google sklenjene podobne dogovore o partnerstvu s približno 40 knjižnicami po svetu. 

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

komentar

komentar (*)

Ponovno naloži kodo