Boundaries of Information Law

Maja Bogataj Jančič je nacionalni poročevalec za Slovenijo pri »The Common Core of the Private Law« (The Trento Project) za področje Boundaries of Information Property. Boundaries to Information Property (BIP...{ več...

LAPSI

Cilj projekta LAPSI (Legal Aspects of Public Sector Information) je ustvariti omrežje, ki bi postalo ključna referenčna točka za politične razprave na visoki ravni in strateške ukrepe v zvezi s pravnimi vprašanji gled...{ več...

Legal Issues of Digitalisation

{Ipi} pripravlja raziskavo o pravnih vidikih in problemih digitalizacije knjižnic, zlasti z vidika dLIB.si, digitalne knjižnice, ki jo v Slovenji vodi Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.{ več...

Kluwer Copyright Case Collection

Kluwer Patent Case Collection in Kluwer Copyright Case Collection sta spletni storitvi mednarodne založbe Wolters Kluwer. Uporabnik lahko s pomočjo omenjene baze podatkov dostopa do informacij o najpomembnejših sodb...{ več...

Kluwer Patent Case Collection

Kluwer Patent Case Collection in Kluwer Copyright Case Collectionsta spletni storitvi mednarodne založbe Wolters Kluwer. Uporabnik lahko s pomočjo omenjene baze podatkov dostopa do informacij o najpomembnejših sodba...{ več...

Communia

Cilj tematskega omrežja COMMUNIA je postati evropska referenčna točka za teoretične analize in razprave o strateški politiki glede obstoječih in bodočih vprašanj, ki se nanašajo na javno domeno v d...{ več...

Creative Commons

Sodobna tehnologija in internet sta dodobra pretresla svet avtorskega prava in sta hkrati z neskončnimi možnostmi reprodukcije in distribucije prinesla tudi neslutene možnosti ustvarjanja. Pri tem se je porodila in raz&sc...{ več...