Boundaries of Information Law

Maja Bogataj Jančič je nacionalni poročevalec za Slovenijo pri »The Common Core of the Private Law« (The Trento Project) za področje Boundaries of Information Property. Boundaries to Information Property (BIP) je del širšega projekta Univerze v Torinu pod imenom The Trento Project on the Common Core of European Private Law.  

Odkrivanje skupnega jedra evropskega civilnega prava nima teženj po unifikaciji, temveč bo na podlagi analize dejanskih ureditev pripeljalo do nastanka zanesljivega pravnega zemljevida civilnih ureditev v Evropi in razvoja skupne pravne kulture. Projekt je v grobem razdeljen na preučevanje treh temeljnih področij civilnega prava, in sicer Contract, Tort in Property, kje je BIP ena od delovnih skupin. Naloga IPIja je iskanje rešitev vzorčno zastavljenim primerom znotraj domačega prava in izdelava poročila po posebni analitični metodi (Trento-Methodology). Čeprav so primeri hipotetični, gre na podlagi trenda razvoja informacijske tehnologije v prihodnosti za vse bolj pričakovani izzive in zato jim že danes upravičeno namenjamo pozornost. Pomembno vlogo igrajo tudi letna plenarna srečanja v Torinu.