Communia

Cilj tematskega omrežja COMMUNIA je postati evropska referenčna točka za teoretične analize in razprave o strateški politiki glede obstoječih in bodočih vprašanj, ki se nanašajo na javno domeno v digitalnem okolju, pa tudi glede sorodne problematike, kot so alternativne oblike licenciranja, prost dostop do znanstvenih publikacij in upravljanje z deli, katerih avtorji so neznani.  

COMMUNIA načrtuje tudi vzpostavitev strateških odnosov z neevropskimi državami, najprej z Združenimi državami Amerike in Brazilijo.


Triletni projekt, ki se je začel izvajati 1. septembra 2007 in se zaključi 31. avgusta 2010, je financiran s strani Evropske komisije v okviru programa eContentplus, koordinira pa ga Raziskovalni center za internet in družbo NEXA Politehnične univerze v Torinu.