Kluwer Copyright Case Collection

Kluwer Patent Case Collection in Kluwer Copyright Case Collection sta spletni storitvi mednarodne založbe Wolters Kluwer. Uporabnik lahko s pomočjo omenjene baze podatkov dostopa do informacij o najpomembnejših sodbah v primerih s področja "patentega prava in avtorskega prava". Podjetje Wolters Kluwer sodeluje s strokovnjaki iz vseh držav članic Evropske unije ter Evropske patentne organizacije, ki poročajo o nacionalnih primerih, pomembnih za stranke doma in po svetu.

{Ipi} kot poročevalec za Slovenijo, zbira vse relevantne odločitve Vrhovnega sodišča in tiste odločitve nižjih sodišč, ki so pomembne za razvoj prava na tem področju, ali pa so posledica posebno zanimivega dejanskega stanu. Poročilo, ki ga pripravi poročevalec vsebuje povzetek in komentar primera v angleškem jeziku, ključne besede ter celotno besedilo sodbe v slovenskem jeziku.