Legal Issues of Digitalisation

{Ipi} pripravlja raziskavo o pravnih vidikih in problemih digitalizacije knjižnic, zlasti z vidika dLIB.si, digitalne knjižnice, ki jo v Slovenji vodi Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.