Splošno

Start-up podjetja se pogosto soočajo z vprašanjem, kaj je to intelektualna lastnina in zakaj je pomembna za njihovo podjetje. Intelektualno lastnino lahko razdelimo na avtorsko pravo in pravice industrijske lastnine, kot...{ več...

Avtorske pravice

Avtorska pravica daje avtorju avtorskega dela monopol nad izkoriščanjem njegovega dela. Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela, kar pomeni, da ni potrebna nobena registracija, da bi bilo delo avtor...{ več...

Znamke

Znamke omogočajo razlikovanje produktov in storitev različnih podjetij, hkrati pa omogočajo podjetjem tudi komunikacijo s potrošniki. Znamka po drugi strani pomeni tudi investicijo v prepoznavnost produktov in storitev d...{ več...

Modeli

Ena od oblik varstva izdelkov podjetij je tudi varstvo z modelom. Model je izključna pravica industrijske lastnine, s katero se zavaruje videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo. Varstvo videza izdelka z modelom...{ več...

Patenti

Podjetja, ki želijo v današnjih časih postati konkurenčna, morajo biti inovativna. Pri pojavu novih oblik ekonomij, ki temeljijo na znanju, v katerih prevladuje konkurenca in ne monopol, so tako start-up podjetja kot že...{ več...

Vprašanja in odgovori

 { več...