Splošno

Start-up podjetja se pogosto soočajo z vprašanjem, kaj je to intelektualna lastnina in zakaj je pomembna za njihovo podjetje. Intelektualno lastnino lahko razdelimo na avtorsko pravo in pravice industrijske lastnine, kot so to znamke, modeli in patenti. Pravice intelektualne lastnine so izredno pomembne, saj vplivajo na povečanje konkurenčnosti subjektov na trgu, njihov dolgoročni razvoj, na raziskave, razvoj in investicije, na zanesljivost podjetja za bodoče strateške partnerje, na vzpostavljanje novih ali širjenje že obstoječih vej gospodarstva, na odpiranje novih delovnih mest, in nenazadnje tudi na povečanje prihodkov države iz naslova davkov. Podjetniška narava pravic intelektualne lastnine zahteva po eni strani dobro poznavanje njihovih značilnosti, po drugi strani pa tudi skrbno upravljanje teh pravic v gospodarskem okolju.