Veljavna zakonodaja

Ipi skrbi za ažuren seznam zakonodaje s področja intelektualne lastnine veljavne v Republiki Sloveniji, ki vključuje tudi spletne povezave na zakonodajne akte. Baza obsega tako vso slovensko zakonodajo (zakone, uredbe, pravilnike...) kot tudi vse zakonodajne instrumente EU (uredbe, direktive, odločbe...) ter tudi mednarodne pogodbe.

Iskanje po zakonodaji

 Izberi podkategorije