XI. VIRI


UPORABLJENI VIRI:
– Bogataj Jančič, M., Avtorsko pravo v digitalni dobi : problematika zaščite avtorskih del s tehnološkimi ukrepi, Založba Pasadena, Ljubljana, 2008. Dosegljivo na: link.
– Bogata Jančič, M., Breznik Močnik, M., Damjan, M., Kovačič, M., Milohnić, A., Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic na internetu – vidik javnih institucij, Zaključno poročilo raziskovalnega projekta v okviru ciljnega raziskovalnega programa “Konkurenčnost Slovenije 2006-2013”, Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne in politične študije, Inštitut za primerjalno pravo, Ljubljana, avgust 2010. Dosegljivo na: link.
– Bogataj Jančič, M., Klemenčič, G., Makarovič, B., Tičar, K., Toplišek, J., Pravni vodnik po internetu, GV Založba, Ljubljana, 2007.
– Bogataj Jančič, M., Krajnc S., Avtorske pravice in izjema za izobraževanje – velika pričakovanja in velika razočaranja, Pravna praksa, št. 27, 2018, str. 11-14. Dosegljivo na: link.
– Damjan, M., Prosta licenca kot pravni temelj odprte vsebine, Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, 2007.
– Drobež, E., Prenos avtorskih pravic s strani delodajalca na tretje osebe, Pravna praksa, št. 46, 2013, str. 14.
– Mežnar, Š., Ovčak Kos, M., Varstvo avtorske pravice v novejši slovenski sodni praksi. LeXonomica, 7(1), 85-101, 2015. Dosegljivo na: link.
– Nobre T., New policy paper on fundamental rights as a limit to copyright during emergencies, Communia, 14. 5. 2020. Dosegljivo na: link.
– Rehbinder, M., Urheberrecht: Ein Studienbuch von Dr. Manfred Rehbinder, 15. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2008.
– Repas, M., Fotokopiranje avtorskih del na univerzah, nadomestila in kolektivno upravljanje, IX. Posvet pravo in ekonomija: Avtorska dela na univerzi, 2. december 2016, Maribor, Slovenija (Konferenčni zbornik). Dosegljivo na: link.
– Schack, H., Urheber- und Urhebervertragsrecht, 5. Auflage, Mohr Siebeck Tübingen, 2010.
– Trampuž, M., Oman, B., Zupančič, A., Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1997.
– Xalabarder R., STUDY ON COPYRIGHT LIMITATIONS AND EXCEPTIONS FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES IN NORTH AMERICA, EUROPE, CAUCASUS, CENTRAL ASIA AND ISRAEL, STANDING COMMITTEE ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS, WIPO, Nineteenth Session, Geneva, December 14 to 18, 2009.
– Zirnstein, E., Izumi in avtorska dela v delovnem razmerju, Pravna praksa, št. 45, 2012, str. 22. Dosegljivo na: link.
– Zirnstein, E., Avtorska pravica iz delovnega razmerja na univerzi, IX. Posvet pravo in ekonomija: Avtorska dela na univerzi, 2. december 2016, Maribor, Slovenija (Konferenčni zbornik), M. Repas. Dosegljivo na: link.

PRIPOROČAMO SPLETNE VIRE:
http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/avtorska-in-sorodne-pravice/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-education
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/publications/IP+and+Education+final+report+September+2015.pdf

When we share, everyone wins


https://creativecommons.si
https://www.communia-association.org

Policy Paper #14 on fundamental rights as a limit to copyright during emergencies