Network of Centers


Network of Centers je sodelovalna iniciativa, ki združuje akademske institucije, ki se ukvarjajo z interdisciplinarnim raziskovanjem razvoja interneta, družbenih učinkov, ki jih te prinaša, njegovih posledic za politiko in različnimi pravnimi problemi, ki se pogavljajo glede interneta. Iniciativa si prizadeva povečati interoperabilnost med sodelujočimi centri s ciljem spodbujanja čezmejne, meddisciplinarne razprave, poučevanja, učenja in vpletenosti glede najbolj perečih vprašanj, ki jih prinašajo nove tehnologije, družbene spremembe ter razvoja politik in pravnega urejanja.

Skupina akademskih centrov je leta 2012 lansirala “Network of Internet and Society Research Centers” v sklopu Mednarodnega simpozija o razvoju interneta: Strukturne spremembe in prelomne točke, ki ga je gostil Berkman Center for Internet & Society na Harvardu. IPI se je pridružil iniciativi Network of Centers leta 2018.