Dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M.

Dr. Maja Bogataj Jančič je ustanoviteljica in vodja Inštituta za intelektualno lastnino, zasebne raziskovalne in svetovalne institucije.


Je diplomantka Pravne fakultete v Ljubljani (1996). Magistrirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani (1999, ekonomija), Harvard Law School (2000, pravo) in Facoltà di Giurisprudenza di Torino (2005, intelektualna lastnina). Doktorirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani (2006, avtorsko pravo). Je avtorica številnih člankov s področja intelektualne lastnine in soavtorica več knjig s področja interneta in prava intelektualne lastnine.

Njeno raziskovalno in svetovalno delo je osredotočeno na intelektualno lastnino, zlasti avtorsko pravo. Sodeluje pri številnih mednarodnih projektih. Je razsodnica v postopkih za alternativno reševanje domenskih sporov za domenski prostor .si in zastopnica za znamke in modele. Vodila je projekt Creative Commons Slovenija.