IPI je pripravil odgovore na vsa vprašanja, zbrana med in po spletnem dogodku “Avtorske pravice in izobraževanje“, ki je bil organiziran v sodelovanju z ARNES.

Inštitut za intelektualno lastnino / Intellectual Property Institute (IPI) je svetovalna, raziskovalna in izobraževalna institucija, ki deluje na področjih: Avtorsko pravo, Pravo znamk, Pravo modelov, Patentno pravo, Domena, Internet, Varstvo osebnih podatkov, Blockchain in umetna inteligenca, Podatkovna analitika (TDM).

Dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. je ustanoviteljica in vodja Inštituta za intelektualno lastnino.

Novica

Internet Archive je neprofitna organizacija, ki vzdržuje arhiv Open Library, indeks digitalnih knjižnic, in si prizadeva za ohranjanje znanja. Ker so številna dela v Internet Archive varovana z avtorskimi pravicami, arhiv uporablja sistem nadzorovane digitalne izposoje (controlled digital lending), ki temelji na upravljanju digitalnih pravic (digital rights management) za preprečevanje nepooblaščenega prenosa ali kopiranja knjig, ki so varovane z avtorskimi pravicami. Marca 2020 je Internet Archive zaradi okoliščin v zvezi s pandemijo COVID-19 vzpostavil zasilno nacionalno knjižnico (National Emergency Library), s čimer je odpravil čakalne sezname, ki se uporabljajo v Open Library in razširil dostop do knjig za vse bralce. Zasilna nacionalna knjižnica je junija 2020 naletela na tožbo štirih knjižnih založnikov in bila dokončno zaprta.

Novica

Na 43. zasedanju Stalnega odbora WIPO za avtorsko in sorodne pravice (v nadaljevanju Stalni odbor) je bil vendarle narejen bistven napredek glede tem, za katere se zavzema tudi koalicija A2K (Access to Knowledge Coalition), katere član je tudi IPI. Letošnje zasedanje je bilo najbolj produktivno zasedanje Stalnega odbora glede vprašanj izjem in omejitev. James Love (Knowledge Ecology International), dolgoletni opazovalec pri WIPO, je izid in vpliv skupnosti javnega interesa opisal kot najmočnejši vse od sklenitve Marakeške pogodbe, ki je prinesla globalne izjeme od avtorskih pravic v korist slepih in slabovidnih, dalje.

Dogodek

Danes, 17. marca 2023, se v zlati predavalnici Pravne fakultete v Ljubljani odvija simpozij na temo prava v informacijski družbi. Dr. Maja Bogataj Jančič bo na simpoziju predstavila avtorskopravne vidike umetne inteligence.

Novica

Tretji dan 43. zasedanja Stalnega odbora WIPO za avtorsko in sorodne pravice (WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights, SCCR43) je namenjen temi avtorskopravnih izjem in omejitev, še posebej v povezavi s pravico do raziskovanja.


Novica

V Ženevi med 13. in 17. marcem 2023 poteka 43. zasedanje Stalnega odbora WIPO za avtorsko in sorodne pravice (WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights, SCCR43). Inštitut za intelektualno lastnino ima od leta 2022 status stalnega opazovalca pri WIPO in je tudi član Access to Knowledge Coalition (A2K koalicija). Dogodek

Dr. Maja Bogataj Jančič bo na simpoziju predstavila avtorskopravne vidike umetne inteligence.

Novica

Velika umetniška dela, ki pa so že v javni domeni, kar pomeni, da je njihovo avtorsko pravno varstvo že poteklo, predeluje Thaïs Vanderheyden. Na tak način je umetnost približana otrokom, ki so navdušeni nad njenimi umetninami.

Dogodek

V sklopu Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) je bila 23. in 24. februarja v Bruslju organizirana delavnica na temo ukrepa 2, ki obsega naloge s področja “Predlagati zakonodajni in regulativni okvir EU o avtorskih pravicah in podatkih, ki bo primeren za področje raziskav”. Dr. Maja Bogataj Jančič se je delavnice udeležila kot slovenska predstavnica za ukrepe 2 v skupini ERA. Na delavnici je predstavila slovensko ureditev na področju podatkovnega in besedilnega rudarjenja, ki je med najnaprednešimi v Evropi in opozorila na številne avtorskopravne ovire v slovenski zakonodaji.