IPI je pripravil odgovore na vsa vprašanja, zbrana med in po spletnem dogodku “Avtorske pravice in izobraževanje“, ki je bil organiziran v sodelovanju z ARNES.

Inštitut za intelektualno lastnino / Intellectual Property Institute (IPI) je svetovalna, raziskovalna in izobraževalna institucija, ki deluje na področjih: Avtorsko pravo, Pravo znamk, Pravo modelov, Patentno pravo, Domena, Internet, Varstvo osebnih podatkov, Blockchain in umetna inteligenca, Podatkovna analitika (TDM).

Dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. je ustanoviteljica in vodja Inštituta za intelektualno lastnino.

Novica

Dne 5. januar 2022 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), skupaj z Uradom za intelektualno lastnino (URSIL), pripravilo spletni posvet. Predstavnika URSIL in MGRT sta najprej zainteresirani strokovni javnosti predstavila predvidene vsebinske spremembe glavnih rešitev dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP‐I) in dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A). Številni udeleženci so problematizirali, da pristojni pripravljalec zakona ni zainteresiranim deležnikom posredoval amandiranih osnutkov predlogov zakonov pred razpravo, temveč je vsem prijavljenim udeležencem posredoval zgolj skopo predstavitev v obliki slajdov, ki je bila mestoma zavajajoča.

Dogodek

10. decembra 2021, ob 8.00, bo na OERcamp.global 2021, ki je 48-urna konferenca s praktiki, aktivisti, znanstveniki, nOER-ji in novinci z vsega sveta, bila predvajana vnaprej posneta prezentacija študije o izobraževanju na daljavo med pandemijo, ki predstavlja učiteljevo perspektivo. Po predvajanem posnetku prezentacije bodo na voljo za vprašanja dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., Anahita Rezaei (Centrum Cyfrowe) in Teresa Nobre (Communia). Vljudno vabljeni!

Dogodek

Karierni centri Univerze v Ljubljani organizirajo 9. decembra 2021 online dogodek “Avtorsko pravo in avtorske pravice”, na katerem bo predavala dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. Predavanje se bo nanašalo na temo avtorskega prava in avtorskih pravic ter bo poslušalce najprej vodilo skozi zgodovino avtorskega prava, prek filozofske utemeljitve avtorskega prava do trenutne ureditve le-tega v Sloveniji. Vljudno vabljeni!

Novica

Evropska komisija je 23. novembra 2021 objavila dve poročili na področju avtorskih pravic, kot zahtevata direktivi 2014/26/EU (CRM Direktiva) in 2019/790 (DSM Direktiva). Podpirata ju dve študiji: Študija o nastajajočih vprašanjih o kolektivnem upravljanju licenc v digitalnem okolju in Študija o izbranih vprašanjih v zvezi z uporabo CRM Direktive.


Novica

Izdana je bila nova knjiga “Pravo in umetna inteligenca: vprašanja etike, človekovih pravic in družbene škode” (Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, 2021), urednika katere sta prof. dr. Aleš Završnik in dr. Katja Simončič. Avtorica enega izmed člankov je tudi dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., ki je spisala članek na temo, ali je lahko umetna inteligenca avtor avtorskega dela.

Dogodek

Inštitut Jožef Štefan organizira serijo delavnic GO-DIP, prva delavnica bo potekala 19. novembra 2021 in bo obravnavala temo intelektualnih pravic na programski opremi in pogodbe o podatkih. Cilj projekta GO-DIP je povečati kompetence generatorjev in posrednikov znanja. Ob 15.10 bo dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. gostja na okrogli mizi. Vljudno vabljeni!

Dogodek

2. Summit GPAI bo potekal od 11. do 12. novembra 2021 v Parizu, v Franciji. Vodilni mednarodni strokovnjaki za umetno inteligenco iz civilne družbe, akademskih krogov, industrije in vlad, vključno z delegati na ministrski ravni iz članstva GPAI, se bodo zbrali na letnem dogodku GPAI. Ta dogodek, namenjen javnosti, bo vključeval poročanje o študijskih temah desetih delovnih skupin, vključno tudi s poročanjem delovne skupine za upravljanje s podatki (DG WG). Javne konference bodo dostopne v živo na Youtube kanalu GPAI. Vljudno vabljeni!

Dogodek

Jutri, 9. novembra 2021, organizira Kancelarija predsednika vlade Poljske spletno konferenco “The future is data”. Glavna tema bo upravljanje in izmenjava podatkov. Konferenca se bo pričela ob 10.00, na konferenci pa bo predavala tudi dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., in sicer ob 12.30. Vljudno vabljeni!