IPI je pripravil odgovore na vsa vprašanja, zbrana med in po spletnem dogodku “Avtorske pravice in izobraževanje“, ki je bil organiziran v sodelovanju z ARNES.

Inštitut za intelektualno lastnino / Intellectual Property Institute (IPI) je svetovalna, raziskovalna in izobraževalna institucija, ki deluje na področjih: Avtorsko pravo, Pravo znamk, Pravo modelov, Patentno pravo, Domena, Internet, Varstvo osebnih podatkov, Blockchain in umetna inteligenca, Podatkovna analitika (TDM).

Dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. je ustanoviteljica in vodja Inštituta za intelektualno lastnino.

Objave

ChatGPT s svojo naprednostjo zastavlja težka vprašanja s področja avtorstva kot tudi z s področja etike v znanosti (in tudi na drugih področjih, kjer se zahteva samostojno delo).

Novica

Kako avtorsko pravo omejuje pravico do izobraževanja in znanstvenega raziskovanja?

Novica

Communia je junija 2022 začela s tekmovanjem za najboljšo implementacijo Direktive o avtorskih in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu (DSM Direktiva). “Eurovision DSM contest” je namenjen sledenju implementacije DSM Direktive v 27 državah članicah EU.


Novica

Communia išče posameznika za delovno mesto policy advisor. Od kandidata se pričakuje naklonjenost javni domeni in širjenju dostopa do kulture in znanja.

Novica

Septembra se je spremenil slovenski ZASP. Postopek sprejemanja je bil zelo problematičen in številne rešitve bodo škodovale raziskovalcem in izobraževalcem in so v nasprotju z nacionalno strategijo Odprte znanosti. O tem podrobneje pišeta Maja Bogataj Jančič in Sandra Koren v Sobotni prilogi Dela.

Kar pa je dobro, je, da se je zaradi vztrajnosti raziskovalcev, za katere se je v vladi zavzela ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh, sprejela napredna izjema za področje besedilnega in podatkovnega rudarjenja. Uncategorized @sl

Creative Commons so izdali poziv Towards better sharing of cultural heritage — A Creative Commons Call to Action to Policymakers. Gradivo s ključnimi argumenti je namenjeno vsem, ki sodelujejo pri oblikovanju politike, še posebej na področju avtorskega prava, da bi omogočili učinkovitejše širjenje kulturne dediščine v javnem interesu.

Dogodek

Državni zbor je po letu in pol, kolikor je trajal celoten postopek sprejemanja novel Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A), konec septembra sprejel obe noveli v nujnem postopku. V novelah je Slovenija implementirala Direktivo o avtorski in sorodnih pravicah na digitalnem trgu, v nujnem postopku naj bi se sprejemali zaradi grožnje kazni zaradi prepozne implementacije.

Tekom celotnega postopka so deležniki s področja raziskovanja, izobraževanja, ohranjanja kulturne dediščine in ostalih področij v javnem interesu množično podajali pripombe, predloge in mnenja glede primerne implementacije direktive. Znova in znova so bili njihovi predlogi večinoma preslišani.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) so ob sprejemu zakona napovedali, da v prihodnje z deležniki načrtujejo nadaljnje razprave glede razvoja avtorskopravne zakonodaje. Prvi javni posvet je potekal 6. 12. 2022 na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Dr. Maja Bogataj Jančič z Inštituta za intelektualno lastnino je na posvetu zastopala ZRC SAZU, KOsRIS, Univerzo v Ljubljani, CTK UL in Arnes, Univerzitetno knjižnico Maribor, Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije in Visokošolski sindikat Slovenije.

Dan zatem, 7. 12. 2022, je Inštitut za intelektualno lastnino v sodelovanju s KOsRIS, ZRC SAZU, CTK UL in Univerzo v Ljubljani organiziral novinarsko konferenco na temo sprejema in nadaljnjega razvoja avtorskopravne zakonodaje. Na njej so govorili dr. Jerneja Fridl (ZRC SAZU), mag. Miro Pušnik (CTK UL) in dr. Maja Bogataj Jančič (Inštitut za intelektualno lastnino, nacionalna koordinatorka projekta Knowledge Rights 21).