IPI je pripravil odgovore na vsa vprašanja, zbrana med in po spletnem dogodku “Avtorske pravice in izobraževanje“, ki je bil organiziran v sodelovanju z ARNES.

Inštitut za intelektualno lastnino / Intellectual Property Institute (IPI) je svetovalna, raziskovalna in izobraževalna institucija, ki deluje na področjih: Avtorsko pravo, Pravo znamk, Pravo modelov, Patentno pravo, Domena, Internet, Varstvo osebnih podatkov, Blockchain in umetna inteligenca, Podatkovna analitika (TDM).

Dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. je ustanoviteljica in vodja Inštituta za intelektualno lastnino.

Novica

Evropska komisija je 23. novembra 2021 objavila dve poročili na področju avtorskih pravic, kot zahtevata direktivi 2014/26/EU (CRM Direktiva) in 2019/790 (DSM Direktiva). Podpirata ju dve študiji: Študija o nastajajočih vprašanjih o kolektivnem upravljanju licenc v digitalnem okolju in Študija o izbranih vprašanjih v zvezi z uporabo CRM Direktive.

Novica

Izdana je bila nova knjiga “Pravo in umetna inteligenca: vprašanja etike, človekovih pravic in družbene škode” (Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, 2021), urednika katere sta prof. dr. Aleš Završnik in dr. Katja Simončič. Avtorica enega izmed člankov je tudi dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., ki je spisala članek na temo, ali je lahko umetna inteligenca avtor avtorskega dela.

Dogodek

Inštitut Jožef Štefan organizira serijo delavnic GO-DIP, prva delavnica bo potekala 19. novembra 2021 in bo obravnavala temo intelektualnih pravic na programski opremi in pogodbe o podatkih. Cilj projekta GO-DIP je povečati kompetence generatorjev in posrednikov znanja. Ob 15.10 bo dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. gostja na okrogli mizi. Vljudno vabljeni!

Dogodek

2. Summit GPAI bo potekal od 11. do 12. novembra 2021 v Parizu, v Franciji. Vodilni mednarodni strokovnjaki za umetno inteligenco iz civilne družbe, akademskih krogov, industrije in vlad, vključno z delegati na ministrski ravni iz članstva GPAI, se bodo zbrali na letnem dogodku GPAI. Ta dogodek, namenjen javnosti, bo vključeval poročanje o študijskih temah desetih delovnih skupin, vključno tudi s poročanjem delovne skupine za upravljanje s podatki (DG WG). Javne konference bodo dostopne v živo na Youtube kanalu GPAI. Vljudno vabljeni!


Dogodek

Jutri, 9. novembra 2021, organizira Kancelarija predsednika vlade Poljske spletno konferenco “The future is data”. Glavna tema bo upravljanje in izmenjava podatkov. Konferenca se bo pričela ob 10.00, na konferenci pa bo predavala tudi dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., in sicer ob 12.30. Vljudno vabljeni!

 

Dogodek

Madžarsko predsedstvo Odbora ministrov si prizadeva spodbuditi pomembne razprave o varnem izkoriščanju celotnega potenciala umetne inteligence (AI). Z namenom prispevati k izboljšanju oblikovanja okvirja umetne inteligence na globalni, regionalni in nacionalni ravni je madžarska vlada v sodelovanju s Council of Europe 26. oktobra 2021 organizirala konferenco, ki se je osredotočila na temo trenutnih in prihodnjih izzivov uskladitve politik o regulaciji umetne inteligence.

Novica

V procesu implementacije DSM direktive je nemško pravosodno ministrstvo na podlagi več krogov javnega posvetovanja predstavilo več osnutkov zakona. Nato je nemški Bundestag 19. maja 2021 sprejel zakon (Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz, “UrhDaG”), s katerim so bile implementirane določbe 17. člena DSM direktive v nemško zakonodajo, o čemer je IPI že poročal. UrhDaG je začel veljati s 1. avgustom. V zvezi z implementacijo 17. člena je bila Nemčija prva država članica, ki je predstavila ex-ante mehanizem  za varstvo pravic uporabnikov. Nemčija je prav tako z 28. majem 2021 v celoti že implementirala tudi preostale določbe DSM direktive, ki so stopile v veljavo s 7. junijem.

Novica

23. septembra 2021 je generalni pravobranilec Hogan podal mnenje v zadevi C-433/20 Austro-Mechana, ki obravnava izjemo in omejitve pravice reproduciranja iz člena 5(2)(b) Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (InfoSoc Direktiva), in sicer za primer reproduciranja za privatno uporabo. Generalni pravobranilec Sodišču EU (SEU) predlaga, da izjema velja za storitve v oblaku, pri čemer naj ne bo potrebno plačevati ločenega nadomestila.