Communia


Cilj tematskega omrežja Communia je postati evropska referenčna točka za teoretične analize in razprave o strateški politiki glede obstoječih in bodočih vprašanj, ki se nanašajo na javno domeno v digitalnem okolju, pa tudi glede sorodne problematike, kot so alternativne oblike licenciranja, prost dostop do znanstvenih publikacij in upravljanje z deli, katerih avtorji so neznani. Dr. Maja Bogataj Jančič je članica Communie.

V postopku reforme avtorskega prava je Communia vodila razpravo o dobrih rešitvah avtorskega prava za izobraževanje (več o projektu Copyright for Education) in pripravila analizo predloga Direktive o avtorskih pravicah Internet is for the People. IPI je pripravil slovensko različico te spletne strani.