Časovnica


 

14. september 2016
Evropska komisija objavi paket zakonodajnih predlogov, med njimi je tudi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu
med septembrom 2016 in majem 2018 poteka usklajevanje med predstavništvi držav članic
6. februar 2017
mnenje Odbora za kulturo in izobraževanje (CULT) o Predlogu direktive
20. februar 2017
mnenje Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) o Predlogu direktive
2. marec 2017
mnenje Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) o Predlogu direktive
10. marec 2017
mnenje Odbora za pravne zadeve (JURI) o Predlogu direktive
25. maj 2018
države članice na Odboru stalnih predstavnikov vlad držav članic Evropske unije (COREPER) potrdijo kompromisni predlog Sveta EU
5. julij 2018
Evropski parlament zavrne podelitev mandata za pogajanje v trialogu
12. september 2018
Evropski parlament poda svoje amandamaje k Predlogu direktive
2. oktober 2018
začetek trialoga med Svetom EU, Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo
30. november 2019
predsedstvo Sveta EU ponovno zaprosi za podelitev mandata za nadaljnja pogajanja z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo
8. februar 2019
države članice Svetu EU podelijo ponovni mandat
13. februar 2019
v trialogu je sprejeto končno besedilo Predloga direktive
20. februar 2019
besedilo Predloga direktive je potrjeno na na Odboru stalnih predstavnikov (COREPER)
26. februar 2019
Odbor za pravne zadeve (JURI) potrdi besedilo Predloga direktive
20. marec 2019
končni amandmanji Predloga Direktive
26. marec 2019
Evropski parlament sprejme Direktivo
15. april 2019
Svetu EU dokončno potrdi Direktivo
17. maj 2019
objava Direktive v Uradnem listu EU 
7. junij 2019
začetek veljavnosti direktive
7. junij 2021
rok za implementacijo Direktive v nacionalne zakonodaje držav članic

 

V kolikor vas o samem postopku sprejemanja Direktive zanima več, obiščite na spletno stran CREATe. Primerjava (side-by-side) predloga Komisije, kompromisnega predloga Sveta EU in amandmajev Parlamenta je pregledno dostopna tukaj.

Septembra 2016 je Evropska komisija poleg drugih zakonodajnih predlogov objavila tudi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu (v nadaljevanju: Predlog direktive).

V Svetu EU je po objavi Predloga direktive potekalo usklajevanje med predstavništvi držav članic glede morebitnih sprememb in dopolnitev predloga. Februarja in marca 2017 so odbori Evropskega parlamenta sprejeli svoja stališča glede Predloga direktive (glej mnenje Odbora za kulturo in izobraževanje (CULT), mnenje Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO), mnenje Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) in mnenje Odbora za pravne zadeve (JURI)).

Maja 2018 so države članice na Odboru stalnih predstavnikov vlad držav članic Evropske unije (COREPER) podprle kompromisni predlog Sveta EU in podelile mandat Svetu, da prične trialog z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. Julija 2018 je prišlo do preobrata, saj je Evropski parlament s 318 glasovi proti in 278 glasovi za zavrnil mandat za pogajanja v trialogu.

Evropski parlament je septembra 2018 podal svoje amandmaje k predlogu Komisije. Tako se je oktobra 2018 med vsemi tremi zakonodajnimi telesi (Svet EU, Evropski parlament in Evropska komisija) začel t. i. trialog oz. medsebojno pogajanje o končnem besedilu Predloga direktive. Med institucijami so obstajala odprta zlasti vprašanja 11. in 13. člena. Konec leta 2018 je zaradi potrebnih sprememb v besedilu kompromisnega predloga Predsedstvo Sveta ponovno zaprosilo države članice za podelitev mandata za nadaljnja pogajanja s Parlamentom in Komisijo. Februarja 2019 so države članice Svetu podelile ponovni mandat. Podelitvi mandata so sicer nasprotovale Nizozemska, Luksemburg, Italija, Poljska, Malta, Slovaška, Švedska in Finska, Slovenija pa se je glasovanja vzdržala.

Rezultat trialoga, ki se je zaključil 13. februarja 2019, je končno besedilo Predloga direktive. Predlog direktive sta v nadaljevanju potrdila tudi Odbor stalnih predstavnikov (COREPER) in Odbor za pravne zadeve (JURI), na koncu pa ga bo moral potrditi še Evropski parlament. Tik pred plenarnim glasovanjem v Evropskem parlamentu je bilo besedilo še zadnjič amandmirano in prišlo je do preštevilčenja členov. Evropski poslanci so 26. marca 2019 s 348 glasovi za in 274 glasovi proti Predlog direktive dokončno sprejeli. 15. aprila 2019 so o Direktivi glasovali še Ministri za kmetijstvo in ribištvo v Svetu EU in Direktivo sprejeli. Nizozemska, Luksemburg, Poljska, Italija, Finska in Švedska so bili proti, Slovenija, Belgija in Estonija pa so se glasovanja vzdržale.

Direktiva je bila 17. maja 2019 objavljena v Uradnem listu EU in začnela je veljati 7. junija 2019, nato pa imajo države članice dve leti časa, da svoje notranje pravne rede uskladijo z Direktivo (torej do 7. junija 2021).