Avtorske pravice v izobraževanju


Avtorske pravice v izobraževanju je projekt, ki ga je Inštitut za intelektualno lastnino (IPI) pripravil v sodelovanju z ARNES. ARNES je februarja 2021 v okviru projekta organiziral spletni dogodek »Izobraževanje na daljavo in avtorske pravice« za izobraževalce, na katerem je Maja Bogataj Jačič predstavila osnove avtorskega prava in izzive, ki jih prinaša izobraževanje na daljavo. Dogodka se je udeležilo več kot 850 učiteljev.

Udeleženci so bili vabljeni, da zastavljajo vprašanja med dogodkom ali jih posredujejo kasneje na email naslov info@ipi.si. Vsa ta vprašanja je IPI zbral in pripravil zbirko vprašanj in odgovorov, ki je dopolnjena z vprašanji, ki jih IPI tudi sicer tradicionalno zbira na dogodkih in predavanjih, ki jih organizira za izobraževalce in raziskovalce (npr. predavanje o avtorstvu strokovnih in znanstvenih člankov, webinarji o TDM ipd.).

Vprašanja so razvrščena po vsebinskih sklopih in so namenjena lažjemu spoznavanju s tematiko avtorskih pravic v izobraževanju, predvsem ko govorimo o izobraževanju na daljavo in preko spleta.

IPI izrecno opozarja, da so odgovori zgolj informativne narave in so namenjeni ozaveščanju širše javnosti, nikakor pa jih ni mogoče jemati kot konkretni pravni nasvet, iz katerega bi za IPI izhajala kakršnakoli odgovornost.

I. SPLOŠNO,
II. JAVNO IZVAJANJE IN PRIOBČITEV JAVNOSTI OBJAVLJENIH DEL V OBLIKI NEPOSREDNEGA POUKA,
III. JAVNO IZVAJANJE OBJAVLJENIH DEL NA ŠOLSKIH SLOVESNOSTIH,
IV. CITATI,
V. IZJEMA ZA INVALIDE IN DRUGE UPRAVIČENE OSEBE,
VI. PREDELAVA,
VII. AVTORSKO DELO IZ DELOVNEGA RAZMERJA,
VIII. PROSTE LICENCE,
IX. POSEGI V AVTORSKE PRAVICE,
X. DRUGA VPRAŠANJA,
XI. VIRI.

 

V okviru projekta Avtorske pravice v izobraževanju IPI in ARNES vljudno vabita vse učitelje osnovnih šol in srednjih šol k sodelovanju v raziskavi o izobraževanju na daljavo med pandemijo.