III. JAVNO IZVAJANJE OBJAVLJENIH DEL NA ŠOLSKIH SLOVESNOSTIH


1. Pri šolskih proslavah predvajamo glasbo s spleta (youtube) za ozadje pri deklamacijah ali dramatizacijah. Letos bomo namesto proslave v živo združili nekaj posnetih točk iz preteklih let in film objavili na spletu. Ali je dovolj, da navedemo vir spletne strani, s katere smo glasbo predvajali? Ali takega posnetka sploh ne smemo objaviti?

Pri odgovoru na vprašanje, ali je dopustno objaviti posnetek šolske slovesnosti, na kateri se je predvajala glasba s spleta, je najprej potrebno pozornost nameniti temu, ali je dopustno priobčiti javnosti tuja avtorska dela na šolskih slovesnostih.

V avtorskem pravu velja splošno pravilo “Vse pravice pridržane”, v skladu s katerim je za uporabo tujih avtorskih del potrebno pridobiti dovoljenje avtorja, razen če je uporaba dovoljena na podlagi izjem in omejitev avtorske pravice [Bogataj Jančič et al., 2018, str. 11-14].

Odgovor na vprašanje, ali je dopustno priobčiti javnosti tuja avtorska dela na šolskih slovesnostih, je razviden iz 2. točke 49/1 člena ZASP. Določa, da je uporaba objavljenega dela na podlagi izjeme prosta zgolj na način, da se javno izvaja na brezplačnih šolskih slovesnostih (tj. brez vstopnine) pod pogojem, da izvajalci ne prejmejo plačila [Trampuž et al., 1997, str. 151], pri čemer morajo biti izpolnjeni tudi pogoji iz 46. člena ZASP. V skladu z 49/2 členom ZASP pa je ob javnem izvajanju tujih avtorskih del na šolskih slovesnostih potrebno navesti vir in avtorstvo.

26. člen ZASP določa, da pravica javnega izvajanja obsega izključne pravice, da se delo s področij književnosti javno recitira z živo izvedbo, glasbeno delo priobči javnosti z živo izvedbo in delo priobči javnosti z odrsko uprizoritvijo.

Iz tega sledi, da ni mogoče prosto uporabiti tujih glasbenih del na način, da se predvajajo s spleta na šolskih slovesnostih, zato bi bilo potrebno pridobiti dovoljenje avtorja oziroma imetnika pravic. Dovoljenje bi bilo potrebno prav tako pridobiti za uporabo del na način, da se šolske slovesnosti, kjer so s spleta predvajana glasbena dela, posname in naknadno da na voljo javnosti z objavo na spletni strani.

2. Kako je z glasbo, ki jo predvajamo z youtub-a na šolski proslavi za dopolnitev dramatizacije? Ali lahko tak posnetek objavimo na spletu?

Glej zgoraj: vprašanje 1.