Publikacije

Novo poročilo projektnega partnerja SPARC Europe v okviru programa Knowledge Rights 21 je že objavljeno.

Dogodek

Danes, 17. marca 2023, se v zlati predavalnici Pravne fakultete v Ljubljani odvija simpozij na temo prava v informacijski družbi. Dr. Maja Bogataj Jančič bo na simpoziju predstavila avtorskopravne vidike umetne inteligence.

Novica

Septembra se je spremenil slovenski ZASP. Postopek sprejemanja je bil zelo problematičen in številne rešitve bodo škodovale raziskovalcem in izobraževalcem in so v nasprotju z nacionalno strategijo Odprte znanosti. O tem podrobneje pišeta Maja Bogataj Jančič in Sandra Koren v Sobotni prilogi Dela.

Kar pa je dobro, je, da se je zaradi vztrajnosti raziskovalcev, za katere se je v vladi zavzela ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh, sprejela napredna izjema za področje besedilnega in podatkovnega rudarjenja. Publikacije

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) je 8 januarja 2021 objavila povzetek drugega in tretjega srečanja Pogovora o intelektualni lastnini in umetni inteligenci.


Publikacije

Registracija znamke je pogosto prvi korak pri vstopu na trg, ki se ga poslužujejo tako majhna kot velika podjetja, “navadni smrtniki” in superzvezdniki. Na uspeh pri registraciji znamke pa ne vpliva vedno le lastnost besede ali znaka, ki se registrira, ampak včasih tudi določene posebne lastnosti prijavitelja znamke, kot so npr. izjemen sloves, ali njegova anonimnost.

Objave

Reševanje avtorskopravnih vprašanj je velikokrat zapleteno že pri t.i. tradicionalnih umetniških delih, kot so na primer slike, pisana dela ali glasbena dela. Zato je lahko urejanje imetništva avtorskih pravic še toliko težje v primerih nekonvecionalnih del, ko je medij, na katerem se delo nahaja, tuja stavba (npr. grafiti) ali celo tuja človeška koža, kot je to primer pri tetovažah.

Publikacije

“Na osrednjem dogodku so razni predavatelji predstavili gradnike odprtega znanja, čez dan pa so je zvrstilo več drugih dogodkov; ustanovljena je bila sekcija Creative Commons za Slovenijo, zvečer pa je potekala otvoritev razstave Ustvari delo, ki ni tvoje.”

Publikacije

Če doslej še niste razumeli, zakaj je nova Direktiva o avtorskih pravicah tako problematična, je intervju s prof. Martinom Kretschmerjem iz Univerze v Glasgowu obvezno petkovo popoldansko branje pred tednom, ko bo potekalo glasovanjem v Evropskem parlamentu.


Publikacije

Ni vsako plagiiranje poseg v avtorske pravice, kot tudi vsak poseg v avtorske pravice ni plagiiranje.

Publikacije

Tilen Zonta se je med 3. in 4. oktobrom udeležil mednarodne konference na temo razmerja med znamkami in geografskimi označbami na sedežu Urada EU za intelektualno lastnino v španskem Alicante-ju. O konferenci je napisal prispevek, ki je bil objavljen v 41/42. številki Pravne prakse z dne 25. oktobra 2018.

Publikacije

V 36/37. izdaji Pravne prakse z dne 12. avgusta 2018 je bil objavljen prispevek Tilna Zonte o novi sorodni pravici organizatorjev športnih prireditev, ki ga uvaja Direktiva o avtorski pravici na enotnem digitalnem trgu.

Publikacije

Poročilo z okrogle mize “Evropa potrebuje dobro reformo avtorskega prava”


Publikacije

Inštitut za intelektualno lastnino, Inštitut za primerjalno pravo, Opening Up Slovenia, Državljan D in Danes je nov dan so na evropskega poslanca Franca Bogoviča naslovili odprto pismo.

Publikacije

V reviji Gea je bil objavljen intervju z dr. Majo Bogataj Jančič na temo 11. člena Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

Publikacije

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je izdala konferenčni zbornik, v katerem so združeni prispevki, ki so bili spredavani na IX. posvetu “Pravo in ekonomija: Avtorska dela na univerzah – pravni, ekonomski in drugi vidiki“.

Publikacije

Saša Krajnc je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izdala priročnik z naslovom “Avtorska pravica v arhitekturi”.


Publikacije

Pri GV založbi je izšla nova knjiga z naslovom Pravo v informacijski družbi, katere soavtorja sta tudi dr. Maja Bogataj Jančič in Jernej Pusser.

Publikacije

Mednarodno združenje za javno domeno (Communia) je na svoji spletni strani izdalo priporočila glede varstva javne domene v procesih digitalizacije zbirk kulturnih institucij, ki jih izvajajo zasebne družbe.

Publikacije

Evropska komisija ja na svojem portalu dne 24. aprila 2014 objavila končno poročilo in povzetek Študije o pravicah organizatorjev športnih prireditev, pri kateri je kot poročevalec za Slovenijo sodeloval tudi Inštitut za intelektualno lastnino. Študija je bila izdelana v okviru konzorcija, ki sta ga sestavljala Inštitut ASSER in Inštitut za informacijsko pravo – IViR.

Publikacije

Oddelek za medije in komunikacijo na London School of Economics and Political Science je v okviru projekta “The media policy project” septembra izdal poročilo o vplivu digitalne izmenjave datotek na spletu (digital sharing) na dohodke ustvarjalne industrije.


Publikacije

Tematska mreža Communia je na svoji spletni strani prejšnji teden izdala javno poročilo na temo digitalne javne domene. Poročilo je bilo narejeno z namenom prikaza različnih dejavnosti, s katerimi se je ukvarjala Communia v preteklem letu, prav tako pa avtorji v njem analizirajo tudi trenutno stanje digitalne javne domene v Evropi in nove politike za razširjanje evropske digitalne javne domene.

Publikacije

V reviji LeXonomica je bil objavljen članek Saše Krajnc z naslovom “Pogodbena ureditev avtorskopravnih upravičenj na arhitekturnih delih”.

Publikacije

Evropska komisija je 28. oktobra 2011 sprejela priporočilo, v katerem države članice EU poziva, da okrepijo prizadevanja in združijo vire pri digitalizaciji kulturne dediščine ter vanjo vključijo zasebni sektor.

Publikacije

Evropska komisija je na pobudo komisarja za notranji trg Michela Barniera v mesecu juliju izdala t. i. Green Paper na temo vplivov digitalne tehnologije na produkcijo, trženje in distribucijo avdiovizualnih del.


Publikacije

V reviji AR : arhitektura, raziskave je bil objavljen prispevek Saše Krajnc “Avtorska pravica kot instrument zaščite arhitekturnih del”.