Posvet Evropske komisije o priložnostih televizije in filma v internetni dobi

Evropska komisija je na pobudo komisarja za notranji trg Michela Barniera v mesecu juliju izdala t. i. Green Paper na temo vplivov digitalne tehnologije na produkcijo, trženje in distribucijo avdiovizualnih del.

Izdani dokument služi kot temelj za bodoče razprave o tem ali in kako naj bo spremenjen evropski pravni okvir, da bo omogočil industriji razvoj novih poslovnih modelov, ustvarjalcem možnost vzpostavitve novih distribucijskih kanalov in evropskim potrošnikom boljši dostop do vsebin na spletu. Dokument Komisije je bil objavljen v kontekstu sprejete Strategije Europe 2020Strategije Evropske komisije za pravice intelektualne lastnine in Evropske digitalne agende.