Creative Commons


Sodobna tehnologija in internet sta dodobra pretresla svet avtorskega prava in sta hkrati z neskončnimi možnostmi reprodukcije in distribucije prinesla tudi neslutene možnosti ustvarjanja. Pri tem se je porodila in razširila ideja, da so se nekateri ustvarjalci pripravljeni odreči nekterim pravicam, ki jim jih daje avtorsko pravo. Na tej ideji je osnovana tudi neprofitna organizacija Creative Commons (CC), katere namen je omogočiti in olajšati ustvarjalcem razširjati svoja dela in hkrati pri ustvarjanju graditi na delih drugih.

IPI je v Sloveniji že leta 2005 poskrbel za adaptacijo CC licenc v slovenski pravni red in jezik. Skupaj z laboratorijem za digitalne medije pri KUD France Prešeren – Ljudmila, sta 29. oktobra 2005 na Festivalu ustvarjalnosti in svobodne kulture lansirala slovensko različico CC licenc. Festival je potekal od 26. do 29. oktobra 2005 na več lokacijah v Ljubljani. Od oktobra 2005 dalje IPI skrbi za pravni vidik licenc.

Leta 2019 je prišlo do reorganizacije CC, ki je sedaj po novem postal Creative Commons Global Network (CCGN), v katerega se lahko včlanijo posamezniki in institucije. Znotraj CCGN delujejo posamezni chapter-ji, med katerimi od 6. maja 2019 deluje tudi slovenski chapter.