Ustanovitev CC Chapter Slovenija

Včeraj smo slovenski člani Creative Commons Global Network-a ob prisotnosti nekaterih zainteresiranih posameznikov ustanovili novo poglavje Creative Commons zgodbe – slovenski CC Chapter.

Na njem smo razpravljali o krovnih dokumentih, ki so pomembni za delovanje chapter-ja, o novi spletni strani cc.si, ki bo kmalu vzpostavljena kot referenčna točka, o dosedanjem in bodočem delovanju znotraj CC mreže in soglasno izvolili:

– Žiga Vrtačiča kot vodjo chapter-ja (“Chapter Lead”)
– Majo Bogataj Jančič kot predstavnico (“Representative”) in pravno vodjo (“Legal Lead”)
– Filipa Dobranića kot tehničnega vodjo (“Technical Lead”)

Veselimo se novih izzivov, ki nas čakajo!