Inštitut za intelektualno lastnino

Inštitut za intelektualno lastnino / Intellectual Property Institute (IPI) je svetovalna, raziskovalna in izobraževalna institucija, ki deluje na področjih: Avtorsko pravo, Pravo znamk, Pravo modelov, Patentno pravo, Domena, Internet, Varstvo osebnih podatkov, Blockchain in Umetna inteligenca.


Glavno področje, s katerim se IPI ukvarja je avtorsko pravo, na področju industrijske lastnine pa deluje zlasti kot zastopnik za znamke in modele. Svetuje številnim slovenskim podjetjem, tako manjšim kot tudi največjim v državi, pa tudi posameznim ustvarjalcem in podjetnikom pri upravljanju pravic intelektualne lastnine ter reševanju konkretnih pravnih sporov.

Na raziskovalnem področju, zlasti na področju avtorskega prava, IPI sodeluje z univerzami, raziskovalnimi inštituti, centri umetnosti in kulture ter nevladnimi organizacijami, tako doma kot tudi izven Slovenije. IPI je vključen v številne evropske in mednarodne projekte na širšem področju prava intelektualne lastnine.

Na izobraževalnem področju IPI organizira predavanja in okrogle mize ter sodeluje na različnih konferencah, delavnicah in aktualnih razpravah s področja intelektualne lastnine. S tem želi obogatiti slovenski miselni prostor z novimi idejami in perspektivami, ključnimi za razvoj ustvarjalne in inovativne družbe, prilagojene tehnologijam novega tisočletja.