O IPI

Inštitut za intelektualno lastnino / Intellectual Property Institute (IPI) je svetovalna, raziskovalna in izobraževalna institucija, ki deluje na področjih prava intelektualne lastnine, prava interneta, medijskega prava, prava osebnostnih pravic in varovanja osebnih podatkov ter prava informacij javnega značaja.


Glavno področje, s katerim se IPI ukvarja je avtorsko pravo, na področju industrijske lastnine pa deluje zlasti kot zastopnik za znamke in modele. Svetuje številnim slovenskim podjetjem, tako manjšim kot tudi največjim v državi, pa tudi posameznim ustvarjalcem in podjetnikom pri upravljanju pravic intelektualne lastnine ter reševanju konkretnih pravnih sporov.

Na raziskovalnem področju, zlasti na področju avtorskega prava, IPI sodeluje z univerzami, raziskovalnimi inštituti, centri umetnosti in kulture ter nevladnimi organizacijami, tako doma kot tudi izven Slovenije. IPI je vključen v številne evropske in mednarodne projekte na širšem področju prava intelektualne lastnine.

Na izobraževalnem področju IPI organizira predavanja in okrogle mize ter sodeluje na različnih konferencah, delavnicah in aktualnih razpravah s področja intelektualne lastnine. S tem želi obogatiti slovenski miselni prostor z novimi idejami in perspektivami, ključnimi za razvoj ustvarjalne in inovativne družbe, prilagojene tehnologijam novega tisočletja.