Implementacija Marakeške pogodbe

Marakeška pogodba, sprejeta 27. junija 2013, na diplomatski konferenci v Marakešu, omogoča slepim, slabovidnim in osebam z ovirami branja dostop do knjižnih del v prilagojenih formatih (na primer v brajici, velikem tisku, v obliki zvočne ali elektronske knjige ter radijske oddaje) in njihovo čezmejno izmenjavo brez predhodnega dovoljenja imetnikov avtorskih in sorodnih pravic.


Marakeška pogodbo je aprila 2014 podpisala tudi Evropska unija in jo oktobra 2018 tudi dokončno ratificirala, s 1. januarjem 2019 pa pogodba unijo tudi uradno zavezuje. Za uresničitev pogodbe na ravni EU sta bili sprejeti Uredba 2017/1563 in Direktiva 2017/1564. Uredba je namenjena olajšanju distribucije izvodov v dostopnem formatu za nekomercialne namene v korist upravičenih oseb med EU in tretjimi državami podpisnicami Marakeške pogodbe ter enotni določitvi pogojev za čezmejno izmenjavo na harmoniziranem področju. Cilj Direktive pa je izboljšanje razpoložljivosti izvodov v dostopnem formatu znotraj EU in njihov obtok na notranjem trgu z vzpostavitvijo obvezne izjeme avtorske in sorodnih pravic v korist slepih, slabovidnih in oseb z drugimi motnjami branja.

19. oktobra 2019 je Slovenija z več kot enoletno zamudo implementirala direktivo, in sicer z novelo ZASP-H.

Novela prinaša spremembo 48.a člena, ki v korist vseh invalidnih oseb določa omejitev pravic reproduciranja, distribuirana in po novem tudi omejitev priobčitve javnosti, ki vključuje dajanje na voljo javnosti. Z dvema novima členoma 48.b (opredelitev upravičenih oseb) in 48.c (pooblaščeni subjekti) pa se v skladu z Direktivo omogoča izdelava izvodov v dostopnem formatu za upravičene osebe in izmenjava teh izvodov na notranjem trgu.

Več o tej temi v prispevkih Pravne prakse:

– Tilen Zonta in dr. Maja Bogataj Jančič: Od Marakeške pogodbe do spremembe ZASP (objavljeno v: Pravna praksa – Leto 37, št. 45/46, 22. november 2018, str. 15-17) – imetnik vseh materialnih pravic na delu je LEXPERA d.o.o.
– Tilen Zonta: Primerjalnopravna analiza implementacije Direktive 2017/1564 (objavljeno v: Pravna praksa – Leto 37, št. 48, 13. december 2018, str. 19-20) – imetnik vseh materialnih pravic na delu je LEXPERA d.o.o.