Internet

Internet je okolje, v katerem delujejo najrazličnejši podsistemi, od ekonomije, politike in medijev do družabnega življenja, s tem pa v svet interneta vstopajo tudi pravna pravila, ki se na te podsisteme nanašajo.


IPI s svojimi izkušnjami strankam ponuja svetovanje glede različnih pravnih vprašanj, ki se lahko pojavijo pri elektronskem poslovanju, zlasti v zvezi s pravom intelektualne lastnine in varstvom osebnih podatkov. Skrbi za pripravo pravnih dokumentov za računalniške programe in spletne strani (uporabniška licenčna pogodba, splošni pogoji poslovanja, pravilnik zasebnost itd.). Za več informacij nam pišite na info@ipi.si.

Prepričanje, da obstaja zaključen krog pravnih pravil, ki zanesljivo in popolnoma urejajo ravnanje različnih subjektov na internetu je huda zmota. Knjiga Pravni vodnik na internetu, katere soavtor je tudi dr. Maja Bogataj Jančič, takole opisuje raznolikost pravnih virov, ki so relevantni za urejanje pravnih razmerij na internetu:
“Stranke, ki sklepajo pogodbe, so po slovenskem pravu podvržene Obligacijskemu zakoniku (OZ), ponudniki storitev prek interneta pa tudi Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT). Gospodarska družba, ki v Sloveniji prodaja blago in storitve potrošnikom prek interneta, je zavezana spoštovati Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot). Upravni organ in sodišče, ki želita vročiti določeno pisanje stranki v upravnem oziroma pravdnem postopku po internetu, sta zavezana spoštovati pravila vročanja po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) oziroma pravila Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Fotograf, katerega fotografije s potovanja je njegova sopotnica brez dovoljenja objavila na spletni strani, lahko zahteva umik fotografij s spletne strani na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).”

Internet je okolje, v katerem uporabljamo poleg predpisov, ki so prilagojeni elektronskemu okolju, tudi celo vrsto predpisov, ki urejajo ravnanje posameznikov in pravnih oseb zunaj njega. Za uspešno elektronsko poslovanje je ključno, da pravne osebe in posamezniki poznajo ta pravila in prilagodijo svoje poslovanje načinu, kot ga za oblike elektronskega poslovanja predvidevajo različni področni zakoni. Na ta način se je mogoče tudi sklicevati na izjeme od kršitve pravnih pravil, ki jih na internetu povzročijo uporabniki storitev ponudnikov teh storitev (npr. izjeme odgovornosti ponudnikov storitev gostiteljstva).