Aktivnosti IPI


1. Delo za MIZŠ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je aktivno sodelovalo v zakonodajnem postopku sprejemanja kompromisnega predloga Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu v Svetu EU. IPI je deloval kot strokovni pravni svetovalec MIZŠ, pri čemer je pomagal oblikovati osnutke in predloge dokumentov, ki jih je MIZŠ podajal kot odgovore na vsakokratne pozive in predloge Predsedstva Sveta EU. Na podlagi strokovnega svetovanja s strani IPI je MIZŠ izoblikovalo stališča, ki jih je zastopalo pri podajanju predlogov in pripomb na dokumente Sveta EU in v medresorskem usklajevanju z Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za zunanje zadeve glede uradnega stališča, ki naj ga v Svetu EU zastopa Vlada Republike Slovenije.

MIZŠ je skladno s svojim javnim mandatom podajalo argumentirana stališča zlasti glede novih izjem od avtorske pravice, ki so predvidene za tekstovno in podatkovno rudarjenje ter izobraževanje, vključilo pa se je tudi s predlogi glede t. i. razprodanih del, ki se nahajajo v zbirkah institucij za varovanje kulturne dediščine. MIZŠ se je v vseh primerih zavzemalo za obvezne, jasne in proste izjeme, ki bi zlasti uporabnikom na področju izobraževanja in znanosti omogočale kar se da široke možnosti uporabe avtorskih del v namene, ki so skladni z javnim interesom, ki ga te institucije uresničujejo. MIZŠ je podajalo tudi pripombe in predloge na člen 11, ki predvideva novo sorodno pravico za medijske založnike, pri čemer se je močno zavzemalo, da se ta nepotrebna pravica, ki s seboj prinaša mnoge negativne učinke tudi za znanstveno in akademsko sfero, izpusti iz Direktive. MIZŠ se je zavzemalo tudi za izbris člena 13, ki nalaga nove obveznosti platformam, ki gostijo uporabniške vsebine, v prepričanju, da ta člen platformam nalaga obveznosti generalnega filtriranja, ki bodo okrnile temeljne pravice uporabnikov interneta, in spreminja že uveljavljene pravne režime in varovala, ki jih predvidevajo že uveljavljeni akti EU.

Uradno stališče MIZŠ je obljavljeno tukaj.

2. Organizacija okrogle mize “Evropa potrebuje dobro reformo avtorskega prava”

V petek, 7. septembra 2018, je Inštitut za intelektualno lastnino, v sodelovanju z Inštitutom za primerjalno pravo, inštitutom Danes je nov dan, zavodom Državljan D in iniciativo Opening Up Slovenia na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani organiziral okroglo mizo z naslovom “Evropa potrebuje dobro reformo avtorskega prava”, ki jo je moderirala dr. Maja Bogataj Jančič.

Na okroglo mizo so bili povabljeni vsi slovenski poslanci in poslanke v Evropskem parlamentu, k predstavitvi svojih stališč o Predlogu direktive o avtorskih pravicah na digitalnem notranjem trgu pa so bili pozvani tudi različni deležniki:

– izr. prof. dr. Klemen Podobnik, Pravna fakulteta Ljubljana,
– dr. Vesna Čopič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
– Mojca Jarc, Ministrstvo za javno upravo,
– dr. Marko Grobelnik, Institut Jožef Stefan, Nacionalni glasnik digitalne tehnologije,
– Gregor Štibernik, Zavod AIPA,
– Luka Novak, Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja – SAZOR GIZ k.o.,
– Vuk Ćosić, neodvisni digitalni strateg in umetnik,
– Žiga Vrtačič, Danes je nov dan,
– mag. Miro Pušnik, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost,
– doc. dr. Matija Damjan, Inštitut za primerjalno pravo (IPP-PF),
– Špela Stare, Društvo novinarjev Slovenije,
– Domen Savič, Državljan D.

Poročilo okrogle mize je dostopno tukaj.

Kratek uvodni video je na voljo tukaj.

Video celotne okrogle mize pa je dostopen tukaj.

O okrogli mizi so med drugim poročali:OpeningupSlovenia, Delo, Dnevnik in Pravna praksa.

3. IPI v medijih

V zvezi z reformo avtorskega prava v EU, je dr. Maja Bogataj Jančič v medijih podala naslednje izjave:

– 22. januarja 2018, za Metino listo,
– 15. junija 2018, za Odmeve,
– 20. junija 2018, za Finance,
– 21. junija 2018, za Radio Prvi,
– 5. julija 2018, za Demokracijo,
– 5. julija 2018, za Radio Študent,
– 20. avgusta 2018, za revijo Gea,
– 3. septembra 2018, za Studio City,
– 3. septembra 2018, za EDUS-INFO,
– 7. septembra 2018, za RTV,
– 27. septembra 2018, za VAL 202,
– 22. decembra 2018, za STA,
– 22. januarja 2019, za Radio Študent.

4. Sodelovanje na dogodkih

Poleg tega se je dr. Maja Bogataj Jančič udeležila številnih dogodkov, povezanih z reformo avtorskega prava:

– UNESCO-v “Svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih“, 18.-20. septembra 2017,
– dogodek “Reportaža: Ali govorite CC? Ustvarjalna gmajna 2017 @ OSMO/ZA”, dne 2. februarja 2018,
– srečanje združenja Communia v Bruslju z naslovom “European Copyright Action Days”, dne 21.-22. marca 2018,
– “EU copyright conference in higher education“, ki sta ga Communia in ETUCE organizirala v Bruslju 11. aprila 2018,
– “Creative Commons Global Summit” v Torontu, ki je trajal od 13. do 15. aprila 2018,
– sodelovanje na okrogli mizi “Digital Single Market and Its Impact on Culture and Media in Croatia” v Zagrebu, dne 20. aprila 2018,
– svetovni kongres “IP Public Interest” v Washingtonu, 27.-29. septembra 2018,
– sodelovanje na delavnici “Open Education Policy Forum” v Varšavi, 15.-16. oktobra 2018,
– moderiranje okrogle mize “Ali bo nova avtorska zakonodaja za digitalni trg omejila svobodo izražanja in dostop do informacij?”, dne 25. oktobra 2018,
– sodelovanje na XI. Posvetu “Pravo in ekonomija: Digitalno gospodarstvo II”, dne 21. novembra 2018.

5. Sodelovanje s Communio

Poleg sodelovanja s Communio na številnik dogodkih (European Copyright Action Days, EU copyright conference in higher educationCreative Commons Global Summit in Open Education Policy Forum) je IPI  prevedel spletno stran Internet is for the People v slovenščino. Na tej sletni strani boste našli analizo in oceno glavnih vprašanj, ki jih odpira Direktiva o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.