Področja dela in svetovanja

IPI deluje in svetuje na naslednjih področjih: