Boundaries of Information Law


Maja Bogataj Jančič je bila nacionalni poročevalec za Slovenijo pri “The Common Core of European Private Law” (The Trento Project) za področje Boundaries of Information Property (BIP), ki je del širšega projekta Univerze v Torinu.

Odkrivanje skupnega jedra evropskega civilnega prava nima teženj po unifikaciji, temveč bo na podlagi analize dejanskih ureditev pripeljalo do nastanka zanesljivega pravnega zemljevida civilnih ureditev v Evropi in razvoja skupne pravne kulture. Projekt je v grobem razdeljen na preučevanje treh temeljnih področij civilnega prava, in sicer “Contract”, “Tort” in “Property”, kjer je BIP ena od delovnih skupin. Naloga IPI-ja je iskanje rešitev vzorčno zastavljenim primerom znotraj domačega prava in izdelava poročila po posebni analitični metodi (Trento-Methodology). Čeprav so primeri hipotetični, gre na podlagi trenda razvoja informacijske tehnologije v prihodnosti za vse bolj pričakovane izzive in zato jim že danes upravičeno namenjamo pozornost.