Legal Issues of Digitalisation


IPI je vodil raziskave o pravnih vidikih in problemih digitalizacije knjižnic, zlasti z vidika dLib.si, digitalne knjižnice, ki jo v Slovenji vodi Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani in z vidika Knjižnice slepih in slabovidnih.