Osnutek Nacionalne strategije intelektualne lastnine do leta 2030

Komentar predstavnic ERA za ukrep 2 za Slovenijo, dr. Maje Bogataj Jančič (ODIPI) in Ane Fidler (CTK), na osnutek Nacionalne strategije intelektualne lastnine.

Urad za intelektualno lastnino vodi postopek oblikovanja Nacionalne strategije varstva intelektualne lastnine do leta 2030, v okviru katere se je oblikoval prvi osnutek strategije.

Dr. Maja Bogataj Jančič in Ana Fidler (CTK), s strani ministra dr. Igorja Papiča imenovani slovenski predstavnici v skupino Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) – ukrep 2: »Predlagati zakonodajni in regulativni okvir EU o avtorskih pravicah in podatkih, ki bo primeren za področje raziskav«, sta pregledali in pripravili odziv na osnutek strategije.

Z odzivom želita predstavnici opozoriti, da bi bilo potrebno postopek oblikovanja nacionalne strategije voditi bolj transparentno, bolj vključujoče in z večjim poudarkom med urejanjem avtorskih pravic na eni strani in pravic industrijske lastnine na drugi. S svojim prispevkom si prizadevata, da bi bili oblikovani boljši ukrepi za področje znanosti in raziskovanja in tudi odprte znanosti.

Preberite več v dokumentu => Komentar predstavnic ERA za ukrep 2 za Slovenijo na osnutek Nacionalne strategije intelektualne lastnine.