Spodbujanje digitalizacije evropske kulturne dediščine

Evropska komisija je 28. oktobra 2011 sprejela priporočilo, v katerem države članice EU poziva, da okrepijo prizadevanja in združijo vire pri digitalizaciji kulturne dediščine ter vanjo vključijo zasebni sektor.

Komisija si v priporočilu prizadeva zlasti za učinkovit nadaljnji razvoj Europeane in tako spodbuja države članice, da pripravijo vzdržne načrte in sklenejo partnerstva za vnos 30 milijonov objektov v Europeano do leta 2015 (danes jih je na voljo 19 milijonov), da na spletu objavijo več avtorsko zaščitenega gradiva in na trgu nedostopnega gradiva ter prilagodijo nacionalno zakonodajo in strategije, da bodo zagotovile dolgoročno hrambo digitalnega gradiva. Priporočilo obravnava tudi ključna načela za delovanje javno-zasebnih partnerstev, ki naj bi zagotovila pošteno in transparentno digitalizacijo gradiva.

Priporočilo temelji na sklepnih ugotovitvah Odbora modrih (skupina za razmislek na visoki ravni), ki je bil ustanovljen leta 2010.