Opening Knowledge: Retaining Rights and Licensing in Europe 2023

Novo poročilo projektnega partnerja SPARC Europe v okviru programa Knowledge Rights 21 je že objavljeno.

‘Opening Knowledge: Retaining Rights and Licensing in Europe 2023’: https://lnkd.in/eVg9HTK7

Poročilo razkriva napredek institucionalnih politik ohranjanja pravic v Evropi, ponuja vpogled v politike ohranjanja pravic odprtega dostopa in ponuja možnosti za reševanje različnih situacij.

Poročilo je izrednega pomena zaradi raznolikosti deležnikov, ki imajo pomembno vlogo pri omogočanju dostopa do raziskovalnih publikacij in njihove ponovne uporabe, ter vrednosti dialoga pri premagovanju strahov, nesporazumov in nesoglasij.

Kakšna so nekatera ključna priporočila?

Za oblikovalce institucionalnih politik: okrepite obstoječe politike, ki podpirajo ohranitev pravic.

Za financerje in zakonodajalce: oblikujte politike, ki upoštevajo različne kontekste, vendar se držijo skupnih okvirov, ki podpirajo institucije in njihove avtorje pri zagovarjanju sprememb v zvezi z ohranitvijo pravic avtorjev, prenosom avtorskih pravic in odprtim licenciranjem.

Za založnike: podpirajte avtorje in ustanove pri ohranjanju pravic na njihovih stvaritvah za namene spodbujanja takojšnjega odprtega dostopa in ponovne uporabe, jasno odgovarjajte na poizvedbe o ohranitvi pravic, ne določajte embarga in uporabljajte odprte licence Creative Commons.