Predavanje: Avtorstvo strokovnih in znanstvenih člankov

Dne 18. marca 2021 bo dr. Maj Bogataj Jančič, LL.M., LL.M. na Univerzi v Mariboru predavala o pravnih in etičnih vidikih avtorstva strokovnih in znanstvenih člankov. Predavanje bo namenjeno zaposlenim na Univerzi v Mariboru.

Na predavanju bodo obravnavana različna vprašanja povezana z avtorstvom strokovnih in znanstvenih člankov, kot na primer: ali praksa na področju strokovnih in znanstvenih objav sledi pravilom avtorskega prava; kakšne so sankcije za nespoštovanje moralnih avtorskih pravic; kakšne so sankcije za nespoštovanje etičnih kodeksov v znanosti. Cilj predavanja bo zaposlenim predstaviti pogoje za avtorstvo člankov in objav, ter pojasniti razlikovaje med posegi v avtorsko pravico in neetičnim ravnanjem – plagiiranjem.

Več o predavanju je na voljo na tej povezavi.