VIII. PROSTE LICENCE


1. Kako na spletu prepoznamo proste licence?

S prosto licenco se lahko imetnik avtorskih pravic vnaprej odpove materialnim upravičenjem na določenem avtorskem delu, s čimer uporabnikom omogoči enostavnejšo uporabo avtorskih del [Bogataj Jančič et al., 2007, str. 183-184]. Za uporabo del, ki so na voljo pod pogoji prostih licenc, uporabnikom ni potrebno plačati ničesar, še vedno pa morajo spoštovati in upoštevati določene zahteve o morebitni nadaljnji uporabi del, ki so določene v pogojih prostih licenc.

Verjetno najbolj znan korpus prostih licenc predstavljajo Creative Commons licence, ki omogočajo avtorju izbrati vnaprej pripravljeno licenco, s katero določijo dopustne in nedopustne načine uporabe svojih avtorskih del [Damjan, 2007, str. 84-85].

CC licence na spletu prepoznamo po naslednjih oznakah:
– CC BY – priznanje avtorstva,
– CC BY-SA – priznanje avtorstva-deljenje pod enakimi pogoji,
– CC BY-ND – priznanje avtorstva-brez predelav,
– CC BY-NC – priznanje avtorstva-nekomercialno,
– CC BY-NC-SA – priznanje avtorstva-nekomercialno-deljenje pod enakimi pogoji,
– CC BY-NC-ND – priznanje avtorstva-nekomercialno-brez predelav.

2. Kako se pravilno atribuira avtorja slike na Wikipedii ali CC By fotografije na spletu? Je treba navesti ime avtorja, ali morda zadostuje navedba povezave (linka), ali je treba navesti oboje?

Vprašanje se osredotoča na to, kako uporabnik licence pravilno navede avtorstvo, če je fotografsko delo dano v prosto uporabo pod CC-BY oz. CC-BY-SA licenco.

Vsem licencam Creative Commons je skupno, da je potrebno ustrezno navesti avtorja in priložiti povezavo do licence. V primeru predelave (npr. licenca CC-BY-SA) je potrebno navesti, ali je bilo avtorsko delo na kakršenkoli način predelano. Avtorstvo se lahko prizna na kakršen koli razumen način, pri čemer ne sme ustvarjati vtisa, da dajalec licence podpira uporabnika ali njegovo uporabo. V kolikor je že ob samem delu naveden način navajanja avtorstva, je potrebno ob priznanju avtorstva takšen način spoštovati.