IV. CITATI


1. Če se iz določene knjige izpiše nekaj odstavkov in se jih uporabi za delo pri pouku (delovni listi), je dovolj, da se navede vir?

Vprašanje se nanaša na to, pod katerimi pogoji je dopustno uporabiti tuje avtorsko delo na način, da se ga uporabi v lastnem avtorskem delu.

V avtorskem pravu velja splošno pravilo “Vse pravice pridržane”, v skladu s katerim je za uporabo tujih avtorskih del potrebno pridobiti dovoljenje avtorja, razen če je uporaba dovoljena na podlagi izjem in omejitev avtorske pravice [Bogataj Jančič et al., 2018, str. 11-14].

Izjema za citate je urejena v 51/1 členu ZASP, ki določa pogoje za dopustno citiranje in dopušča prosto navajanje odlomkov objavljenega dela ali posamičnih objavljenih del s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije, pri čemer morajo biti izpolnjeni tudi pogoji iz 46. člena ZASP. Uporaba tujega dela je dovoljena, če je storjena z citirnim namenom, torej da se delo uporablja z namenom ponazoritve, soočenja ali napotitve. Ob tem mora biti izpolnjen pogoj, da je delo, ki je nosilec citata in v okviru katerega se torej citat uporabi, bistveno obsežnejše od citata samega, ki je tako uporabljen zgolj v omejenem obsegu. Če navedeni pogoji ne bi bili izpolnjeni, bi za avtorskopravno skladno uporabo tujega dela bilo potrebno pridobiti dovoljenje avtorja.

51/2 člen ZASP za citate predvideva obvezno navedbo avtorstva in vira, ki mora vsebovati vsaj tiste minimalne podatke, na podlagi katerih je delo mogoče poiskati – pri pisanih delih to primeroma predstavlja ime založnika in leto izdaje. Zahteva po navedbi avtorstva pa je le pogojna – navede se le, če je navedeno že na samem uporabljenem delu, kar pa se lahko naredi z osebnim imenom avtorja, ki obsega ime in priimek, psevdonimom ali z drugimi znaki.

2. Potrebujem privoljenje učenca, če želim v moje e-gradivo kot (anonimiziran) primer bolj/manj dobre prakse vključiti del njegovega besedila/izdelka?

Vprašanje se osredotoča na dopustnost uporabe tujega avtorskega dela tako, da se ga citira.

V avtorskem pravu velja splošno pravilo “Vse pravice pridržane”, v skladu s katerim je za uporabo tujih avtorskih del potrebno pridobiti dovoljenje avtorja, razen če je uporaba dovoljena na podlagi izjem in omejitev avtorske pravice [Bogataj Jančič et al., 2018, str. 11-14].

Izjema za citate je urejena v 51/1 členu, ki določa pogoje za dopustno citiranje in dopušča prosto navajanje odlomkov objavljenega dela ali posamičnih objavljenih del s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije, pri čemer morajo biti izpolnjeni tudi pogoji iz 46. člena ZASP. Uporaba tujega dela je dovoljena, če je storjena z citirnim namenom. Ob tem mora biti izpolnjen pogoj, da je delo, ki je nosilec citata in v okviru katerega se torej citat uporabi, bistveno obsežnejše od citata samega, ki je tako uporabljen zgolj v omejenem obsegu. Če navedeni pogoji ne bi bili izpolnjeni, bi za avtorskopravno skladno uporabo tujega dela, bilo potrebno pridobiti dovoljenje imetnika pravic.

V kolikor bi pri navajanju avtorskega dela učenca šlo za poseg v varstvo zasebnosti, bi bilo potrebno pridobiti dovoljenje z vidika varstva zasebnosti.

51/2 člen ZASP dodatno določa, da je potrebno navesti avtorstvo in vir, ki mora vsebovati vsaj tiste minimalne podatke, na podlagi katerih je delo mogoče poiskati. Zahteva po navedbi avtorstva pa je le pogojna – navede se le, če je navedeno že na samem uporabljenem delu, kar pa se lahko naredi z osebnim imenom avtorja, ki obsega ime in priimek, psevdonimom ali z drugimi znaki.

3. Ali lahko iz elektronskih učbenikov uporabimo skico, fotografijo…ki jo potem vnesemo v PowerPoint prezentacijo in jo objavimo v šolski spletni učilnici? Seveda v PTT navedemo avtorje.

Vprašanje se nanaša na to, ali je dopustno uporabljati tuje avtorsko delo tako, da se ga navede v lastnem avtorskem delu, ki se nato objavi.

V avtorskem pravu velja splošno pravilo “Vse pravice pridržane”, v skladu s katerim je za uporabo tujih avtorskih del potrebno pridobiti dovoljenje avtorja, razen če je uporaba dovoljena na podlagi izjem in omejitev avtorske pravice [Bogataj Jančič et al., 2018, str. 11-14].

Izjema za citate je urejena v 51/1 členu ZASP, ki določa pogoje za dopustno citiranje in dopušča prosto navajanje odlomkov objavljenega dela ali posamičnih objavljenih del s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije, pri čemer morajo biti izpolnjeni tudi pogoji iz 46. člena ZASP. Uporaba tujega posamičnega dela s področja fotografije je dovoljena, če je storjena z citirnim namenom. Ob tem mora biti izpolnjen pogoj, da je delo, ki je nosilec citata in v okviru katerega se torej citat uporabi, bistveno obsežnejše od citata samega, ki je tako uporabljen zgolj v omejenem obsegu. Če navedeni pogoji ne bi bili izpolnjeni, bi za avtorskopravno skladno uporabo tujega dela, bilo potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje avtorja.

Ob priobčitvi javnosti lastnega avtorskega dela (PowerPoint predstavitev), ki citira tuje fotografsko delo na avtorskopravno skladen način, bi skladno z 51/2 členom ZASP bilo potrebno navesti avtorstvo in vir, ki mora vsebovati vsaj tiste minimalne podatke, na podlagi katerih je delo mogoče poiskati. Zahteva po navedbi avtorstva pa je le pogojna – navede se le, če je navedeno že na samem uporabljenem delu, kar pa se lahko naredi z osebnim imenom avtorja, ki obsega ime in priimek, psevdonimom ali z drugimi znaki.

4. Na PPT-predstavitvi uporabi sliko platnice knjige (avtor je še živ). Ali moram pod sliko karkoli navesti?

Vprašanje se nanaša na to, ali se tuje avtorsko delo lahko uporabi tako, da se vključi v lastno avtorsko delo.

V avtorskem pravu velja splošno pravilo “Vse pravice pridržane”, v skladu s katerim je za uporabo tujih avtorskih del potrebno pridobiti dovoljenje avtorja, razen če je uporaba dovoljena na podlagi izjem in omejitev avtorske pravice [Bogataj Jančič et al., 2018, str. 11-14].

Izjema za citate je urejena v 51/1 členu ZASP in dopušča prosto navajanje odlomkov objavljenega dela ter posamičnih objavljenih del s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije, vendar ob izpolnjenih pogojih iz 46. člena ZASP. Dodatno mora biti izpolnjen pogoj, da je delo, ki je nosilec citata in v okviru katerega se torej citat uporabi, bistveno obsežnejše od citata samega, ki je tako uporabljen zgolj v omejenem obsegu. Prav tako mora biti podan citirni namen.

Pri uporabi slike platnice se pojavi vprašanje, ali je vključitev le-te v PowerPoint predstavitev bila narejena z namenom napotitve. Če ta namen ni podan in je slika platnice vključena zgolj z namenom okrasitve PowerPoint predstavitve, potem ni mogoče reči, da gre za dopustno uporabo avtorskega dela na podlagi izjeme za citate iz 51/1 členu ZASP. V tem primeru bi za avtorskopravno skladno uporabo tujega dela bilo potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje avtorja.

Ob priobčitvi javnosti lastnega avtorskega dela (PowerPoint predstavitev), ki citira tuje avtorsko delo (platnica knjige) na avtorskopravno skladen način, tj. na podlagi izjeme za citate ali ustreznega dovoljenja avtorja, bi, skladno z 51/2 členom ZASP, bilo potrebno navesti avtorstvo in vir, ki mora vsebovati vsaj tiste minimalne podatke, na podlagi katerih je delo mogoče poiskati. Zahteva po navedbi avtorstva pa je le pogojna – navede se le, če je navedeno že na samem uporabljenem delu, kar pa se lahko naredi z osebnim imenom avtorja, ki obsega ime in priimek, psevdonimom ali z drugimi znaki.

5. Ali lahko uporabim slikovno gradivo, fotografijo iz spleta – npr. stock photo za ozadje moje PPT predstavitve in kako (če) navesti avtorstvo (ki ni povsod navedeno)?

Vprašanje se nanaša na to, ali je dopustno uporabiti tuje avtorsko delo na način, da se ga vključi v PowerPoint predstavitev.

V avtorskem pravu velja splošno pravilo “Vse pravice pridržane”, v skladu s katerim je za uporabo tujih avtorskih del potrebno pridobiti dovoljenje avtorja, razen če je uporaba dovoljena na podlagi izjem in omejitev avtorske pravice [Bogataj Jančič et al., 2018, str. 11-14].

Izjema za citate je urejena v 51/1 členu ZASP in omogoča prosto navajanje odlomkov objavljenega dela in posamičnih objavljenih del s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije, vendar ob izpolnjenih pogojih iz 46. člena ZASP. Dodatno mora biti izpolnjen pogoj, da je delo, ki je nosilec citata in v okviru katerega se torej citat uporabi, bistveno obsežnejše od citata samega, ki je tako uporabljen zgolj v omejenem obsegu. Prav tako mora biti podan citirni namen. Iz tega sledi, da morebitne uporabe tujega fotografskega dela zgolj z namenom polepšati predstavitev, ne bi bilo mogoče subsumirati pod enega izmed taksativno našteti citirnih namenov. Če navedeni pogoji ne bi bili izpolnjeni, bi za avtorskopravno skladno uporabo tujega dela, bilo potrebno pridobiti dovoljenje avtorja.

51/2 člen ZASP dodatno določa, da je potrebno navesti avtorstvo in vir, ki mora vsebovati vsaj tiste minimalne podatke, na podlagi katerih je delo mogoče poiskati. Zahteva po navedbi avtorstva pa je le pogojna – navede se le, če je navedeno že na samem uporabljenem delu, kar pa se lahko naredi z osebnim imenom avtorja, ki obsega ime in priimek, psevdonimom ali z drugimi znaki.

6. Ali lahko uporabim slikovno gradivo iz interneta – kako in katero? Kako navesti avtorstvo (ki ni povsod navedeno), da lahko uporabiš neko npr. sliko za popestritev npr. učnega lista? Prosim za podrobne primere, kako npr. vključiti nek izdelek ter kako natančno navesti vir in avtorstvo – tudi za cc licence.

Vprašanja se osredotočajo na dopustnost uporabe tujih fotografskih del na način, da se jih navede v učnem listu, ter na pravilno navedbo avtorstva.

V avtorskem pravu velja splošno pravilo “Vse pravice pridržane”, v skladu s katerim je za uporabo tujih avtorskih del potrebno pridobiti dovoljenje avtorja, razen če je uporaba dovoljena na podlagi izjem in omejitev avtorske pravice [Bogataj Jančič et al., 2018, str. 11-14].

Izjema za citate je urejena v 51/1 členu ZASP in omogoča prosto navajanje odlomkov objavljenega dela in posamičnih objavljenih del s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije, vendar ob izpolnjenih pogojih iz 46. člena ZASP. Dodatno mora biti izpolnjen pogoj, da je delo, ki je nosilec citata in v okviru katerega se torej citat uporabi, bistveno obsežnejše od citata samega, ki je tako uporabljen zgolj v omejenem obsegu. Prav tako mora biti podan citirni namen. Iz tega sledi, da morebitne uporabe tujega fotografskega dela zgolj z namenom popestriti učni list, ne bi bilo mogoče subsumirati pod enega izmed taksativno našteti citirnih namenov. V primeru, ko navedeni pogoji ne bi bili izpolnjeni, bi za avtorskopravno skladno uporabo tujega dela, bilo potrebno pridobiti dovoljenje avtorja.

51/2 člen ZASP dodatno določa, da je potrebno navesti avtorstvo in vir, ki mora vsebovati vsaj tiste minimalne podatke, na podlagi katerih je delo mogoče poiskati. Zahteva po navedbi avtorstva pa je le pogojna – navede se le, če je navedeno že na samem uporabljenem delu, kar pa se lahko naredi z osebnim imenom avtorja, ki obsega ime in priimek, psevdonimom ali z drugimi znaki.

Dovoljenje za uporabo avtorskega dela je možno pridobiti tudi na podlagi Creative Commons licenc, ki so verjetno najbolj znan korpus prostih licenc [Damjan, 2007, str. 84-85]. Vsem Creative Commons licencam je skupno, da postavljajo zahtevo, po kateri je potrebno ustrezno navesti avtorja, priložiti povezavo do licence in navesti, ali je bilo avtorsko delo na kakšen koli način predelano.