10. obletnica Manifesta javne domene

V letošnjem letu obeležujemo 10. obletnico Manifesta javne domene, katerega cilj je opozoriti na pomen bogastva informacij, ki je prosto ovir, povezanih z avtorskimi pravicami, ki omejujejo dostop in ponovno uporabo avtorskega dela.

Pri javni domeni gre za to, da teh ovir ni, ker imetniki pravic prostovoljno dovoljujejo uporabo svojega dela ali ker je avtorskopravno varstvo že poteklo. Poleg tega sestavljajo javno domeno tudi dela, ki ne izpolnjujejo pogoja izvirnosti ali so izključena iz avtorskopravnega varstva (na primer podatki, ideje, metode delovanja itd.). V času, ko nam internet omogoča neposreden dostop do naše kulturne dediščine in znanja je pomembno, da nosilci politične oblasti in posamezniki pripomorejo h krepitvi koncepta javne domene. Med prvimi podpisniki Manifesta je tudi Inštitut za intelektualno lastnino.