Nemški non-paper glede 13. člena Direktive

Teresa Nobre, Communia, piše o tem, da je nemška delegacija v Svetu nedavno predstavila neuraden dokument (non-paper), s katerimi predlaga nekatere spremembe k 13. členu Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

Predlaga se sledeče:

– izvzetje platform z letnim prometom do 20 milijonov evrov;
– oprostitev odgovornosti platform v določenih situacijah (če na primer platforma dokaže, da si je po najboljših močeh prizadevala pridobiti dovoljenje imetnika pravice);
– uvedba obvezne izjeme avtorske pravice za vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki (user-generated content) ob plačilu poštenega nadomestila imetnikom pravic.

Predlagane rešitve so sicer korak v pravi smeri, vendar je problematična zlasti uvedba nadomestila. Zakaj bi uporabnik, ki na platformo z namenom parodije, karikature ali kritike naloži vsebino, katero je ustvaril, ta vsebina pa vsebuje tudi neko varovano delo oziroma njegov del, moral za uporabo izjeme plačevati nadomestilo? Diši po uvedbi davka na izvrševanje svobode ustvarjanja in pravice do izražanja. Mar obstoječe izjeme v avtorskem pravu tega ne dovoljujejo?