“An EU copyright & data legislative framework fit for research: barriers, challenges and potential measures to address them”

V sklopu Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) je bila 23. in 24. februarja v Bruslju organizirana delavnica na temo ukrepa 2, ki obsega naloge s področja “Predlagati zakonodajni in regulativni okvir EU o avtorskih pravicah in podatkih, ki bo primeren za področje raziskav”. Dr. Maja Bogataj Jančič se je delavnice udeležila kot slovenska predstavnica za ukrepe 2 v skupini ERA. Na delavnici je predstavila slovensko ureditev na področju podatkovnega in besedilnega rudarjenja, ki je med najnaprednešimi v Evropi in opozorila na številne avtorskopravne ovire v slovenski zakonodaji.

Delavnica je bila osredotočena na uresničitev prednostnih ukrepov v okviru nove politične agende evropskega raziskovalnega prostora za obdobje 2022-2024 in dela sklepov Sveta iz junija 2022 o izvajanju odprte znanosti.

Cilj prednostnega ukrepa je:
– opredeliti ovire in izzive za dostop do javno financiranih rezultatov raziskav in inovacij ter publikacij in podatkov ter njihovo ponovno uporabo v znanstvene namene ter opredeliti morebitne vplive na raziskave, in sicer z analizo ustreznih določb v okviru zakonodaje EU o avtorskih pravicah in podatkih ter povezanih regulativnih okvirov, pa tudi ustreznih institucionalnih in nacionalnih pobud; in
– predlagati zakonodajne in nezakonodajne ukrepe za izboljšanje sedanjih zakonodajnih in regulativnih okvirov EU na področju avtorskih pravic in podatkov.