Analiza stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine

Včeraj je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekala predstavitev Analize stanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, ki ga je organiziral Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL) v sodelovanju z Uradom EU za intelektualno lastnino (EUIPO). Dogodka so se udeležili tudi dr. Maja Bogataj Jančič, Saša Krajnc in Tilen Zonta iz IPI-ja.

Namen seminarja je bil predstaviti pomembne in zanimive odločbe s področja prava intelektualne lastnine, ki so bile sprejete med leti 2015 in 2019 v Republiki Sloveniji. V prvem sklopu je višja sodnica Magda Teppey predstavila sodno prakso na področju prava industrijske lastnine, v drugem pa je svetovalka na Ustavnem sodišču doc. dr. Eneja Drobež podala vpogled v sodne odločbe, ki so bile sprejete na področju avtorskega prava.

Analiza omenjene sodne prakse kot tudi obe predstavitvi sta objavljeni na spletni strani URSIL-a.