Avtorsko pravo, etika in mašine

ChatGPT s svojo naprednostjo zastavlja težka vprašanja s področja avtorstva kot tudi z s področja etike v znanosti (in tudi na drugih področjih, kjer se zahteva samostojno delo).

Bliže smo trenutku, ko bodo mašine sposobne samostojnega ustvarjanja (zdaj še nismo tam, čeprav lahko rezultat, ki ga sproducira mašina, že izgleda povsem podobno kot stvaritev, ki jo je ustvaril človek). Dodatno pa se s to tehnologijo odpirajo neskončna etična vprašanja s področja znanosti, saj ta tehnologija omogoča “ustvarjanje” del, za katere se lahko osebe pretvarjajo, da so jih ustvarile brez tega orodja. Gre za podobne etične probleme, kot ko se pod članke navaja osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za avtorstvo ali se kakšno od teh oseb izpusti. Za teoretike, ki smo in bomo pisali o teh izzivih, so to najbolj zanimiva vprašanja v karieri, v realnosti pa zlasti komercialni igralci in lastniki mašin pritiskajo, da bi se tudi na produktih, ki jih producirajo mašine, morale podeliti pravice intelektualne lastnine.

Še politična zanimivost: medtem, ko v demokratičnih delih sveta o tem še razpravljamo, je Ukrajina v vojni vihri spremenila svojo avtorskopravno zakonodajo in po novem so “stvaritve”, ki jih sproducirajo mašine, varovane s sorodnimi pravicami (avtorskim podobne pravice). O tem se ne govori prav naglas, kaže pa na čudna ozadja in ospredja vojne v Ukrajini.