Boj za odprt dostop

V akademskih krogih močno odmeva spor med University of California (UC) in založniškim gigantom Elsevier-jem. UC se je po večmesečnih pogajanjih z založnikom odločila prekniti sodelovanje, ker slednji ni pristal na njene pogoje. UC, kjer se ustvari skoraj 10% znanstvenih člankov v ZDA, si je namreč zavzemala, da bi ta dela brez dodatnih stroškov postala prosto dostopna javnosti, Elsevier pa je za dostopanje do “prosto dostopnih” člankov zahteval dvojno plačilo.

UC je se je maja letos pridružila več kot 135 izobraževalnim institucijam in organizacijam, ki se zavzemajo za odprt dostop, za večjo transparentnost glede stroškov in zmanjševanje ovir pri objavljanju znanstvenih prispevkov. Profesor Steven Brenner iz UC Berkeley je v intervjuju za The Daily Californian povedal, da je glavni cilj raziskovanja na UC, da bi bila njihova dela dostopna čim širši javnosti. Na primeru tekstovnega rudarjenja je razložil, kako odprt dostop rudarjenje olajšuje, tradicionalni model plačevanja naročnin za dostop do znanstvenih člankov pa ga praktično onemogoča.

Zaradi prekinitve sodelovanja z Elsevier-jem je mnogo raziskovalcev na UC ostalo brez dostopa do marsikaterega zanje pomembnega članka iz njihove baze. Na pomoč jim je zato priskočil UC Berkeley Library in jih napotil na razne alternativne vire, med drugim tudi prosto dostopne članke. Presekanje gordijskega vozla s strani UC lahko pomembno prispeva k spremembi pogleda na znanstveno pisanje in objavljanje. V znanstveni skupnosti tli upanje, da je to le začetek večjih sprememb, ki jih znanstveno založništvo nujno potrebuje.