Communia je zagnala novo spletno stran!

Danes Communia praznuje 10. obletnico. Ob tej priložnosti je Communia zagnala novo spletno stran, ki predstavlja implementacijo 14 smernic, izdanih ob ustanovitvi Communije.

Te smernice so postale temelj usmerjanja dela Communie v zadnjem desetletju. Nekatere so bile implementirane – v celoti ali delno. Kljub temu pa mnoge smernice ostajajo neimplementirane, kar pomeni, da zakoni ne podpirajo pravilno javne domene in ne zagotavljajo pravic uporabnikov.

Z novo spletno stranjo Communia opozarja, kako pomembne so smernice tudi po desetletju – in kako te še naprej opredeljujo njihovo delo na področju javne domene.