Dela v javni domeni naj ostanejo v javni domeni

Communia je objavila Smernice za izvajanje DSM Direktive. Teresa Nobre, Paul Keller in Dimitar Dimitrov so pripravili del, ki se nanaša na določbo 14. člena DSM Direktive, ki ureja dela vizualne umetnosti v javni domeni.

V skladu s členom 14 DSM Direktive morajo države članice zagotoviti, da reprodukcije del vizualne umetnosti, ki so že v javni domeni, niso varovane z izključnimi avtorskimi pravicami in da jih zato ni dovoljeno odstraniti iz javne domene. Na ta način želi DSM Direktiva doseči, da lahko kdorkoli prosto uporablja reprodukcije del vizualne umetnosti, ki so že v javni domeni, ne da bi za to potreboval posebno dovoljenje. Pogoja za takšno prosto uporabo sta, da je izvirno delo vizualne umetnosti že v javni domeni in da reprodukcija dela sama kot taka ni izvirno delo, na katerem nastane nova avtorska pravica.

Priporočljivo je, da se 14. člen DSM Direktive implementira v državah članicah, kjer so t.i. zveste reprodukcije avtorskopravno varovane oziroma kjer je njihov pravni status še nedorečen. Nasprotno implementacija 14. člena DSM Direktive ni nujno potrebna in se odsvetuje v državah članicah, kjer je že vzpostavljena ureditev, da t.i. zveste reprodukcije del, ki so v javni domeni, niso varovane z avtorsko pravico.

Za podrobnejšo analizo preberite del o členu 14 DSM Direktive.