Digitalna agenda

Evropska komisija je 19. maja 2010 predstavila digitalno agendo, katere izvajanje naj bi občutno prispevalo h gospodarski rasti EU in prinašalo koristi celotni družbi.

Prednostna področja ukrepanja agende so vzpostavitev enotnega digitalnega trga, izboljšanje interoperabilnosti, povečanje zaupanja v internet in okrepitev internetne varnosti, občutno povečanje hitrosti spletnega dostopa, povečanje naložb v raziskave in razvoj, širjenje digitalne pismenosti, znanj in vključevanja ter uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za odziv na družbene izzive, kot so podnebne spremembe in staranje prebivalstva. Na omenjenih področjih Komisija predlaga 100 ukrepov, ki naj bi zagotovili pametno, trajnostno in vključujočo rast.