Direktiva je še vedno slaba!

Vse spremembe, ki jih je v trialogu prinesel končni kompromisni Predlog direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, so analizirane na spletni strani Internet is for the people, ki je prevedena tudi v slovenščino. Analiza prednosti in slabosti direktive je predstavljena tudi na naši spletni strani.

Kljub nekaterim pozitivnim spremembam (obvezna izjema za besedilno in podatkovno rudarjenje,  olajšanje dajanja del iz zbirk ustanov za varstvo kulturne dediščine na voljo javnosti na spletu, onemogočanje avtorskih in sorodnih pravic na neizvirnih reprodukcijah del v javni domeni, pravica avtorjev do primernega in sorazmernega nadomestila), splošna ocena direktive ostaja žal ostaja negativna, predvsem zaradi sledečih razlogov:

– člena 3 in 3a: besedilno in podatkovno rudarjenje je omogočeno ostalim subjektom (ki niso raziskovalne organizacije, ki rudarijo v znanstveno-raziskovalne namene) le pod pogojem, da imetniki pravic rudarjenja ne prepovejo,
– člen 4: tudi izjemo za izobraževanje lahko imetniki pravic enostavno izključijo, če bodo države članice implementirale možnost licenciranja in ne obvezne izjeme,
– člen 11: nova sorodna pravica založnikov medijskih publikacij zmanjšuje konkurenčnost in inovacije pri zagotavljanju novic ter omejuje dostop do informacij,
– člen 13: prenos odgovornost za nalaganje kršeče vsebine na spletne platforme bo imela za posledico avtomatsko filtriranje uporabniških vsebin, kar pomeni hud poseg v svobodo izražanja.

Zato je potrebno direktivo zavrniti. Še zlasti 13. členu direktive je potrebno odločno reči NE! Do sedaj se je že 100 evropskih poslancev izreklo, da bo glasovalo proti uvedbi filtrov, med njimi tudi slovenski poslanec Igor Šoltes. Prek spletne strani pledge2019 prepričajmo še ostale poslance, da se uprejo koreniti spremembi interneta, kot ga poznamo danes (na slabše)!